Thien Tam Charity Association

Thien Tam Charity Association We provide financial support for underprivileged people in Vietnam. Chúng tôi là tổ chức từ thiện giúp đỡ cho người nghèo ở Việt Nam. We are US volunteers who are passionate with helping people, especially in Vietnam's rural areas.

Chúng tôi là một tổ chức từ thiện làm tình nguyện để giúp đỡ cho những người nông thôn nghèo khổ bất hạnh ở Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với những người ở Mỹ và Việt Nam để giúp xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho người kém may mắn. Hoạt động hiện tại của chúng tôi kéo dài từ miền Trung vào miền Nam Việt Nam. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3. Tiền đóng góp để làm từ thiện là miễn thuế như được cho phép bởi các quy tắc của IRS.

Operating as usual

Address

P.O. Box 338
Great Falls, VA
22066

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thien Tam Charity Association posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thien Tam Charity Association:

Nearby non profit organizations


Other Nonprofit Organizations in Great Falls

Show All