The Bridge Romanian Church Dallas

The Bridge Romanian Church Dallas The Bridge Church is a Romanian church ministry located in Dallas, TX on a mission to lead people to new life in Jesus Christ. WELCOME! We are a Romanian church in Dallas, Texas.

We exist to serve the local Dallas community and to Encourage Families, Inspire Disciples and Equip Leaders through Worship, Fellowship, Ministry, Evangelism, and Discipleship. Senior Pastor - Daniel Melen
Executive Pastor - Mark Milas

Operating as usual

Sunday, OCTOBER 10Service Begins at 10AMGuest Speaker: Dr. Michael Dissanayake
09/26/2021

Sunday, OCTOBER 10
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Dr. Michael Dissanayake

Sunday, OCTOBER 10
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Dr. Michael Dissanayake

Sunday, OCTOBER 3Service Begins at 10AMGuest Speaker: Ovidiu PaterKalahari New Hope Namibia, Africa
09/26/2021

Sunday, OCTOBER 3
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Ovidiu Pater
Kalahari New Hope
Namibia, Africa

Sunday, OCTOBER 3
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Ovidiu Pater
Kalahari New Hope
Namibia, Africa

Join us Tuesday, SEPTEMBER 28Service Begins at 7PMRev. Vasilica Croitor Medgidia, Romania“MISIUNEA BISERICII AZI”
09/26/2021

Join us Tuesday, SEPTEMBER 28
Service Begins at 7PM
Rev. Vasilica Croitor
Medgidia, Romania
“MISIUNEA BISERICII AZI”

Join us Tuesday, SEPTEMBER 28
Service Begins at 7PM
Rev. Vasilica Croitor
Medgidia, Romania
“MISIUNEA BISERICII AZI”

Tuesday, SEPTEMBER 28Service Begins at 7PMRev. Vasilica Croitor Medgidia, Romania“MISIUNEA BISERICII AZI”Sunday, OCTOBER...
09/26/2021

Tuesday, SEPTEMBER 28
Service Begins at 7PM
Rev. Vasilica Croitor
Medgidia, Romania
“MISIUNEA BISERICII AZI”

Sunday, OCTOBER 3
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Ovidiu Pater
Kalahari New Hope
Namibia, Africa

Friday, OCTOBER 8
Pastoral Conference - Day 1
Service Begins at 9AM
“Pentecostal Identity” Seminars

Friday, OCTOBER 8
Evening Church Program
Service Begins at 7PM

Saturday, OCTOBER 9
Pastoral Conference - Day 2
Service Begins at 9AM Friday
“Pentecostal Identity” Seminars

Sunday, OCTOBER 10
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Dr. Michael Dissanayake

Tuesday, SEPTEMBER 28
Service Begins at 7PM
Rev. Vasilica Croitor
Medgidia, Romania
“MISIUNEA BISERICII AZI”

Sunday, OCTOBER 3
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Ovidiu Pater
Kalahari New Hope
Namibia, Africa

Friday, OCTOBER 8
Pastoral Conference - Day 1
Service Begins at 9AM
“Pentecostal Identity” Seminars

Friday, OCTOBER 8
Evening Church Program
Service Begins at 7PM

Saturday, OCTOBER 9
Pastoral Conference - Day 2
Service Begins at 9AM Friday
“Pentecostal Identity” Seminars

Sunday, OCTOBER 10
Service Begins at 10AM
Guest Speaker: Dr. Michael Dissanayake

09/26/2021

Church Service is CANCELLED
This Morning

Baptism Sunday Photos (PT.2)📸 Daniel Baros Photography⛪️ @damarisdragoiweddingsBaptism Sunday 🕊 September 12, 2021“There...
09/24/2021

Baptism Sunday Photos (PT.2)

📸 Daniel Baros Photography
⛪️ @damarisdragoiweddings

Baptism Sunday 🕊 September 12, 2021

“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people’s sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God.” 2 Corinthians 5:17-20

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sînt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne -a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cm Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 2 Corinteni 5:17-20

“So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the pagans run aft...
09/24/2021

“So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.” Matthew 6:31-34

“Nu vă îngrijoraţi dar, zicînd: ,Ce vom mînca?`Sau: ,Ce vom bea?` Sau: ,Cu ce ne vom îmbrăca?`Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mîne; căci ziua de mîne se va îngrijora de ea însăş. Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:31-34

“So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.” Matthew 6:31-34

“Nu vă îngrijoraţi dar, zicînd: ,Ce vom mînca?`Sau: ,Ce vom bea?` Sau: ,Cu ce ne vom îmbrăca?`Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mîne; căci ziua de mîne se va îngrijora de ea însăş. Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:31-34

Baptism Sunday 🕊 September 12, 2021“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the ...
09/22/2021

Baptism Sunday 🕊 September 12, 2021

“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people’s sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God.” 2 Corinthians 5:17-20

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sînt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne -a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cm Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 2 Corinteni 5:17-20

📸 Daniel Baros Photography
⛪️ @damarisdragoiweddings

“Rejoice in the Lord always; again I will say, REJOICE! Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at han...
09/20/2021

“Rejoice in the Lord always; again I will say, REJOICE! Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.” Philippians 4:4-7

“Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă! Blîndeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:4-7

“Rejoice in the Lord always; again I will say, REJOICE! Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.” Philippians 4:4-7

“Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă! Blîndeţa voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.” Filipeni 4:4-7

Join Us MONDAYS at 7pm! Praise & Worship | Bible Study | FellowshipWe have 3 (three) age-based Bible Study Groups:-High ...
09/19/2021

Join Us MONDAYS at 7pm!

Praise & Worship | Bible Study | Fellowship

We have 3 (three) age-based Bible Study Groups:
-High School/Young Adults
-Middle Schoolers
-Elementary Students (Age 11 and Below)

Bring a friend and enjoy this time together! ✌🏼

Youth Services are in English

Join Us MONDAYS at 7pm!

Praise & Worship | Bible Study | Fellowship

We have 3 (three) age-based Bible Study Groups:
-High School/Young Adults
-Middle Schoolers
-Elementary Students (Age 11 and Below)

Bring a friend and enjoy this time together! ✌🏼

Youth Services are in English

Join us tomorrow morning as we, as Believers, gather together to remember the sacrifice our Lord, Jesus Christ made for ...
09/19/2021

Join us tomorrow morning as we, as Believers, gather together to remember the sacrifice our Lord, Jesus Christ made for us.

“And He took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.” Luke 22:19

“Apoi a luat pîne; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt -o, şi le-a dat-o zicînd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.` Luca 22:19

Join us tomorrow morning as we, as Believers, gather together to remember the sacrifice our Lord, Jesus Christ made for us.

“And He took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.” Luke 22:19

“Apoi a luat pîne; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt -o, şi le-a dat-o zicînd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.` Luca 22:19

Tonight we are Grateful for a Pastor and Leadership Team willing to share and explain the Vision & Purpose of OUR church...
09/19/2021

Tonight we are Grateful for a Pastor and Leadership Team willing to share and explain the Vision & Purpose of OUR church so we can each eagerly participate in the mission! May God bless them as they diligently Lead With Love 💕

Tonight we are Grateful for a Pastor and Leadership Team willing to share and explain the Vision & Purpose of OUR church so we can each eagerly participate in the mission! May God bless them as they diligently Lead With Love 💕

“All the ways of a man are clean and innocent in his own eyes [and he may see nothing wrong with his actions], But the L...
09/17/2021

“All the ways of a man are clean and innocent in his own eyes [and he may see nothing wrong with his actions], But the Lord weighs and examines the motives and intents [of the heart and knows the truth]. Commit your works to the Lord [submit and trust them to Him], And your plans will succeed [if you respond to His will and guidance].” Proverbs 16:2-3

“Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. -Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.” Proverbe 16:2-3

“All the ways of a man are clean and innocent in his own eyes [and he may see nothing wrong with his actions], But the Lord weighs and examines the motives and intents [of the heart and knows the truth]. Commit your works to the Lord [submit and trust them to Him], And your plans will succeed [if you respond to His will and guidance].” Proverbs 16:2-3

“Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. -Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.” Proverbe 16:2-3

“If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. ...
09/16/2021

“If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.” 1 Corinthians 13:1-3

“Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n'aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n'aş avea dragoste, nu sînt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n'aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” 1 Corinteni 13:1-3

“If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.” 1 Corinthians 13:1-3

“Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n'aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n'aş avea dragoste, nu sînt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n'aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” 1 Corinteni 13:1-3

“Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. When you pass through the waters, I wi...
09/15/2021

“Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God…” Isaiah 43:1-3

“Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.``Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău.. “ Isaia 43:1-3

“Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God…” Isaiah 43:1-3

“Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.``Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău.. “ Isaia 43:1-3

“Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.” Peter answered him,...
09/15/2021

“Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.” Peter answered him, “We have left everything to follow you! What then will there be for us!”Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first.” Matthew 19:26-30

“Isus S'a uitat ţintă la ei, şi le -a zis: ,,La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.`Atunci Petru a luat cuvîntul şi I -a zis: ,,Iată că noi am lăsat tot, şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?`` Isus le -a răspuns: ,,Adevărat vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M'aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi ori şi cine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaţa vecinică. Dar mulţi din cei dintîi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintîi.” Matei 19:26-30

“Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.” Peter answered him, “We have left everything to follow you! What then will there be for us!”Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first.” Matthew 19:26-30

“Isus S'a uitat ţintă la ei, şi le -a zis: ,,La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.`Atunci Petru a luat cuvîntul şi I -a zis: ,,Iată că noi am lăsat tot, şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?`` Isus le -a răspuns: ,,Adevărat vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M'aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi ori şi cine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaţa vecinică. Dar mulţi din cei dintîi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintîi.” Matei 19:26-30

“I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant; their face...
09/13/2021

“I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him; he saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.” Psalm 34:4-8

“Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele. Cînd îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Cînd strigă un nenorocit, Domnul aude, şi -l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi -i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” Psalmi 34:4-8

“I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him; he saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.” Psalm 34:4-8

“Eu am căutat pe Domnul, şi mi -a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele. Cînd îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Cînd strigă un nenorocit, Domnul aude, şi -l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi -i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” Psalmi 34:4-8

Address

3726 Pruitt Ave
Dallas, TX
75227

Opening Hours

Monday 7pm - 9pm
Wednesday 7pm - 9pm
Thursday 7pm - 9pm
Sunday 10am - 12pm

Telephone

(214) 395-9289

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Bridge Romanian Church Dallas posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to The Bridge Romanian Church Dallas:

Videos

Nearby non profit organizations


Other Nonprofit Organizations in Dallas

Show All