Dhammakaya of America TV

Dhammakaya of America TV Buddhism news around the world.
(299)

06/04/2020
จากใจผู้รับชมช่อง GBN

จากใจผู้รับชมช่อง GBN

คุณจุฑามาศ จันทรทองทิพย์ (ปทุมธานี

ช่องทางรับชม GBN Family สด เสมือนอยู่ท่ามกลางพิธี
Website : gbnus.com

กด Subscribe กด Like กดกระดิ่ง เพื่อติดตาม อย่าลืม ! แชร์วนๆเผื่อคนไม่รู้ด้วยนะ
ขอให้ผู้ชมทุกท่าน รวย รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ ธรรมะ องค์พระชัดใสสว่าง มีกำลัง ไขมันส่วนเกินไม่มี ปราศจากโรคร้าย ไข้โควิด 19 ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ทุกๆคนเทอญ.

ด้วยความปรารถนาดี.
GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace within
สถานีเพื่อการพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

🍭กฎแห่งกรรม มีมายาวนานตั้งแต่เมื่อไรจะสิ้นสุดตรงไหน ยังไม่มีใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติแต่มีผู้ที่เขาต...
06/04/2020

🍭กฎแห่งกรรม มีมายาวนานตั้งแต่เมื่อไร
จะสิ้นสุดตรงไหน ยังไม่มีใครรู้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติ
แต่มีผู้ที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมา
เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ : สิ่งที่ต้องรู้...ไม่รู้ไม่ได้
(คำไม่เล็กฯ1)
--------------------------------
สนับสนุน โดย...
สถานี GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เวปไซต์ : gbnus.com
Facbook, Youtube : GBN

สมัครเป็นเพื่อน "GBN Family" ได้ที่ :

https://bit.ly/2zjzlcY

🌺วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7วันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศน...
06/04/2020

🌺วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

วันธรรมสวนะ หมายถึง วันที่ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา เรียกกันในปัจจุบันว่า วันพระ หรือ วันอุโบสถ ในประเทศไทยเดือนหนึ่งกำหนดให้มีวันพระไว้ 4 วัน คือ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ วันแรม 15 ค่ำ (หรือ 14 ค่ำในบางเดือน )

ความสำคัญ
วันพระ หรือวันอุโบสถ เป็นวันหลักแห่งการทำความดี โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ชาวพุทธมีโอกาสทำความดีต่าง ๆ ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ให้ทาน เพื่อทำใจให้สงบ

การปฏิบัติตน
1. ทำบุญตักบาตร ให้ทานอื่นๆ เช่น ถวายสังฆทาน
2. สมาทานศีล และรักษาศีล เช่น ศีล 8 หรือ ศีล 5
3. เจริญภาวนาด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ
4. ฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจและความสงบ

การฟังธรรม ทำทาน รักษาศีล เจริญสติ สมาธิภาวนา สั่งสมบุญ สร้างบารมี ชักชวนคนทุกความเชื่อให้ละชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส ขยายเครือข่ายคนดีไปทั่วโลก เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ทุกคน
------------------------------
สนับสนุน โดย...
สถานี GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เวปไซต์ : gbnus.com
Facebook, Youtube : GBN

สมัครเป็นเพื่อน "GBN Family" ได้ที่ :

https://bit.ly/2zjzlcY

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

เพจนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความรัก เคารพและคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่
จะคอยชวนลูกเพจตรึกระลึกนึกถึงท่านบ่อย ๆ นะครับ
ท่านคอยเคียงข้างตลอด
นึกถึงท่านบ่อยๆ แล้วจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิต

#ฝันในฝันวิทยา
#คุณครูไม่ใหญ่
#ขอบคุณที่รักกัน
#เราจะก้าวต่อไป

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

มาเจอกันตอนเย็น วันนี้นำโอวาทหลวงพ่อเกี่ยวกับ
ชีวิตในปรโลกมาฝาก นะครับ

ท่านเคยสอนว่า

" ชีวิตในปรโลก เป็นอยู่ได้ด้วยบุญ ด้วยบาป ของตัวเราเอง

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ คือ เราต้องพึ่งตัวเองด้วยการสั่งสมบุญทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มาก ๆ
ด้วยตัวเองตอนที่มีชีวิตอยู่

อย่าไปหวังให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลย
ให้คิดว่า ถ้าเขาทำให้ นั่นเป็นผลพลอยได้

เพราะผู้ที่อยู่ในโลกมักจะถูกหล่อหลอม
ด้วยเรื่องราวที่ให้ข้องอยู่กับโลก ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
วิชชาของชีวิตไม่มี มีแต่วิชาหาเลี้ยงชีพเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้น อย่าพึงหวัง

แม้เราเองก็เถอะ ก่อนที่จะมารู้เรื่องราวความจริงของชีวิต
ก่อนนี้เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องในปรโลก ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราละโลกไปแล้ว เรายังไม่ค่อยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเลย

ปีหนึ่งก็อาจจะทำกันครั้งหนึ่ง โดยอ้างว่า ไม่มีเวลา จะต้องทำมาหากิน ต้องทำมาค้าขาย ต้องเลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัวบ้าง อ้างกันไปอย่างนั้น หรือบางทีก็เพราะความไม่รู้จริง ๆ "

นั่นคือ ตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ รีบเลย อย่าประมาทนะครับ

เปรียบตัวเราเหมือนเรือนที่กำลังโดนไฟใหม้ ทรัพย์สมบัติในบ้าน จะโดนไฟ คือ ความแก่ ความเจ็บ และตาย เผาลนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่รีบ ขนสมบัติ ออกจากบ้าน ด้วยการ บำเพ็ญบุญ ทาน ศีล ภาวนา สมบัติเหล่านั้นก็จะโดนไฟ คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เผาหมด เราจะไม่มีสมบัติติดตัว ไปสร้างบ้านใหม่ คือไปภพชาติเบื้องหน้าเลย เอวํ

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

06/04/2020

การ์ดอย่าตก โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 630604

---------------------------------------------------------------------
สด เสมือนนั่งฟังธรรมอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
การฟังธรรมตามกาล เป็น มงคลอย่างยิ่ง
ขอให้มีธรรมะ จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง รวยๆ
อย่าลืม กดไลค์ แชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ ได้ฟังธรรมด้วยนะ.

06/04/2020
เส้นทางบุญ ช่วง บุญรอบโลก 630531

📺 เส้นทาง​บุญ​ บุญ​รอบ​โลก 🌏
- กิจกรรมบุญวัดพระธรรมกายแคนซัส สหรัฐอเมริกา
- กิจกรรมบุญวัดพระธรรมกายบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- กิจกรรมบุญวัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา
- กิจกรรมบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีช สหรัฐอเมริกา
-กิจกรรม​บุญ​วัด​ภาวนาซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
- กิจกรรมบุญวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก เดนมาร์ก
- เกร็ดธรรมะจากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล อังกฤษ​ โดย พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย
- สัมภาษณ์ วัดพระธรรมกาย kanagawa ญี่ปุ่น
- สัมภาษณ์ผู้นำบุญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

https://youtu.be/bWUa3qua9aI

สด เสมือนอยู่ร่วมพิธี แม้ตัวไกล ขอให้ใจอยู่ใกล้ GBN จัดให้ เพียงรับชมและจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ร่วมประกอบพ.....

06/04/2020
Boon News

⭕ ข่าวบุญ​นิวส์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
ข่าว #BOONNEWSTV

ทุกท่านสามารถรับชมผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกา

1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
2.วัดพระธรรมกายและคณะศิษย์ มอบนมกล่องและแอลกอฮอล์ล้างมือ สมทบโรงทานวัดมงคลรัตน์
3.ธรรมะจากพระครูใบฎีกาอรรถ สุจิตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
4.คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ลงพื้นให้กำลังใจคณะสงฆ์ จ.นราธิวาส
5.ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ เยี่ยมชมสวนผักของธุดงคสถานอำนาจเจริญ
6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
7.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
8.ธรรมะจากพระศิริชัย ทานวโร วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

ช่องทาง social media

Twitter / Line / Facebook / YouTube : #BOONNEWSTV

ส่งข่าวติดต่อ
Email : [email protected]

06/04/2020
ฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝันวิทยา

เพลงที่ Supha Naka ขอมา

ฟังแล้ว นึกถึงพ่อไว้ที่ศูนย์กลางกาย และทำตามคำสอนของพ่อกันนะครับ

ท่านอื่นฟังแล้ว ชอบกันหรือเปล่าครับ เชิญชวน คอมเม้น ขอเพลง ที่ชอบกันมาได้อีก...

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

🎯 คืนนี้​ติดตามรับชมเทศนา      " ​การ์ดอย่าตก " โดย...พระครู​สมุห์​สนิทวงศ์​  วุฑฺฒิ​วงฺโส------------------------------...
06/04/2020

🎯 คืนนี้​ติดตามรับชมเทศนา
" ​การ์ดอย่าตก "
โดย...พระครู​สมุห์​สนิทวงศ์​ วุฑฺฒิ​วงฺโส
--------------------------------------
🎥 ชมถ่ายทอดสด เสมือนฟังธรรมอยู่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา​ ทุกวัน​จันทร์​ถึงเสาร์
เวลา​ 19.00​-20.30​ น.
------------------------
หมั่นฟังธรรม​ตามกาลเป็น​มงคล​อย่างยิ่ง

ยู​ทู​ป​ gbn​dream :https://www.youtube.com/channel/UCdoe3RNAXfHoos18FRHrGvw

เว็บไซต์​ทีวี​รายการ​สด ย้อนหลัง สกู๊ป​ ผัง​รายการ​ https://www.gbnus.com/

ติดตั้ง App GBN TV​ 📺 : gbnus.com/app

06/04/2020
พระธรรมเทศนา เรื่อง รัตนสูตร กับโควิด19 ตอนที่ 2 โดย พระมหาคองเขน สิริจนฺโท 630531

พระธรรม​เทศนา​ รัตนสูตรกับโควิด 19 ตอนที่ 2
โดย​พระมหา​ค​อง​เขน​ สิริ​จน​ฺ​โท

https://youtu.be/QNYkceeMuws

สด เสมือนอยู่ร่วมพิธี แม้ตัวไกล ขอให้ใจอยู่ใกล้ GBN จัดให้ เพียงรับชมและจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ร่วมประกอบพ.....

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

พรุ่งนี้วันพระใหญ่
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด

เชิญชวนทุกท่าน ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
ที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย
.

หรือใครเป็นชอบมาวัดพระธรรมกาย
ก็ขอเชิญชวน มากันได้เลยนะครับ

#สวมmask #รักษาระยะห่าง
#ทำบุญไล่โควิด #ยุคชาวศิวิไลซ์

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

06/04/2020
เส้นทางบุญ ช่วง นานาสาระธรรม 630531

📺 รายการเส้นทาง​บุญ​ นา​นาสาระธรรม
-ธรรมะเพื่อประชาชนตอน จงฉลาดในการใช้ทรัพย์
- จากขี้ยาขอทานข้างถนนพลิก​ชีวิตมาเป็นเถ้าแก่
- มูลนิธิ​ธรรมกาย​ช่วยเหลือสังคมในช่วง โควิด 19
- ข่าวจากเครือข่ายคณะศิษย์ฯวัดพระธรรมกาย
- บทสัมภาษณ์จาก ดร.อภิ​รภรณ์
- ทบทวนประเด็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารอบสัปดาห์
- ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

https://youtu.be/ekW4jrBPxXE

สด เสมือนอยู่ร่วมพิธี แม้ตัวไกล ขอให้ใจอยู่ใกล้ GBN จัดให้ เพียงรับชมและจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ร่วมประกอบพ.....

06/04/2020
Boon News

ปันสุข สมทบโรงทาน​วัดบางเดื่อ จ.ปทุมธานี

ข่าว #BOONNEWSTV

วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบนมกล่อง ผักปลอดสารพิษ และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อร่วมสมทบโรงทานวัดบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ช่องทาง social media

Twitter: #BOONNEWSTV
Line : #BOONNEWSTV

ชมย้อนหลัง
FB : #BOONNEWSTV
YouTube : BOON NEWSTV

ส่งข่าวติดต่อ
Email : [email protected]

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

ก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืม ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาก่อนนอนกันนะครับ
จะได้มีบุญกันเยอะๆ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข

#ปฏิบัติธรรม #แผ่เมตตา
#ก่อนนอน #คุณครูไม่ใหญ่
#ฝันในฝันวิทยา

คืนนี้แอดเอา โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาฝากทุกท่าน
เรื่อง การปฏิบัติธรรมจะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริง

ท่านสอนว่า

ถ้าเราปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระได้ ชีวิตจึงจะปลอดภัยจากภัยในอบาย ภัยในวัฏสงสาร เราจะมีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึง ไม่ต้องไปคอยภพหน้า หรือชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว

สุขทันทีที่เข้าถึง มีความเบิกบาน แช่มชื่น รู้สึกเกลี้ยงเกลา เป็นอิสระ แล้วก็จะเสียดายวันเวลาที่ผ่านมา รู้อย่างนี้ทำมาเสียตั้งนานแล้ว เพราะไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยว่า ความสุขที่แท้จริง เกิดจากหยุดกับนิ่งนี่เอง

3 กันยายน พ.ศ. 2545
.

นั่นคือ ถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกวัน จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ชีวิต ที่จะทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไป และจะพบกับความสุขที่แท้จริง นั่นเองครับ
.

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

ตื่นมาเช้านี้
ทำการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่กันหรือยังครับ​ ?
.

ข้อ 5 เวลาตื่นนอน ให้ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญ .
.

ข้อ 6 เมื่อตื่นแล้ว รวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ 1 นาที
ใน 1 นาทีนั้น ให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีก 1 วัน
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย,
จงมีความสุขอันตัวเรานั้น,
ตายแน่, ตายแน่ .

ถ้าทำครบแล้ว ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ธรรมะสว่างไสว เข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน...เทอญ

#รับพรตอนเช้า #การบ้าน10ข้อ
#ตื่นมาขอให้สดชื่น #ขอให้รวย

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ฝันในฝันวิทยา
06/04/2020

ฝันในฝันวิทยา

การที่เรายกใจเราให้สูงขึ้น

จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย

เพราะ ความคิด คำพูด การกระทำ ของเราสูงส่งตามไปด้วย

คุณครูไม่ใหญ่เคยกล่าวว่า

" ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร
ก็จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น
ความรู้สึกแบ่งเขา แบ่งเรา ก็จะหมดสิ้นไป
ความคิด เบียดเบียนกัน
คำพูด เบียดเบียนกัน
การกระทำ เบียดเบียนกัน จะไม่เกิด "

ขอให้ทุกคนใจสูงกันนะครับ

อดนึกถึงเพลงที่ คุณครูไม่ใหญ่เปิดใน โรงเรียนบ่อยๆเลย คือ เพลงเมื่อใดใจสูง

#บทเพลงตะวันธรรม #เมื่อใดใสสูง

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

06/04/2020
เทศนาธรรม เรื่องขันติบารมี

บาป-อกุศลจะก่อขึ้นในจิตใจ
ถ้าบุคคลหมดความอดทน
มันจะนำความพินาศสู่ตนเองและหมู่คณะ.

เทศนาธรรม เรื่องขันติบารมี
โดย พระจุมพล ปุญญาพโล

เมื่อวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2563

รับฟังรายการย้อนหลังได้ที่
www.gbnus.com

รับชมคลิปเต็มได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=35S3TBgpW_w&feature=youtu.be

🌼อานิสงส์การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร🌼ธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้น เขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา ...
06/04/2020

🌼อานิสงส์การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร🌼

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้น เขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง 4 คืออริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

กล่าวโดยสรุป ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แสดงถึง ส่วนที่สุดสองอย่าง ที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธ อันได้แก่ "กามสุขัลลิกานุโยค" คือการหมกมุ่นอยู่ในกามสุข และ "อัตตกิลมถานุโยค" คือการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์

มัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ได้แก่ มรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่ คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการ

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตรที่หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 พร้อมทั้งเทวดาและพรหมที่ตามไปฟังธรรมด้วยเป็นอันมาก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสีนั้น

ด้วยพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรบทแรกจึงมีอานิสงส์ในการสวดมาก ตามคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้

ท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ นานาได้อีกด้วย

สิ่งเลวร้ายจะกลายมาเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้และยังจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืน มีความ สุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เมื่อได้สวดประจำทุกคืน ทั้งตื่นและหลับจะกลับกลายเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเอง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าสถาพร ทรัพย์สมบัติข้าวของบริบูรณ์ เมื่อละไปจากโลกจะ ได้ไปอยู่เป็นสุขในสรวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดังที่จิตใจของเราได้เคยสวดสาธยายมาแล้ว

เพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้
การสวดบ่อยๆจึงมีอานิสงส์มาก ท่านทั้งหลายจงหมั่นสวดมนต์ให้บ่อยเป็นอาจินฯ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสวดธรรมจักร เพื่อบูชาพระรัตนตรัย วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ให้ถึงเป้า 2,411,111,111 จบ

ส่งยอดสวดได้ที่นี่ https://bit.ly/2QuULbd
------------------------------
สนับสนุน โดย...
สถานี GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เวปไซต์ : gbnus.com
Facbook, Youtube : GBN

สมัครเป็นเพื่อน "GBN Family" ได้ที่ :
https://bit.ly/2zjzlcY

🍭กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งเหตุและผลประกอบเหตุเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำอย่างไรไ...
06/03/2020

🍭กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งการกระทำ
หรือกฎแห่งเหตุและผล
ประกอบเหตุเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
ปลูกถั่วก็ต้องเป็นถั่ว ปลูกงาก็ต้องเป็นงา

๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ : สิ่งที่ต้องรู้...ไม่รู้ไม่ได้
(คำไม่เล็กฯ1)
--------------------------------
สนับสนุน โดย...
สถานี GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เวปไซต์ : gbnus.com
Facbook, Youtube : GBN

สมัครเป็นเพื่อน "GBN Family" ได้ที่ :

https://bit.ly/2zjzlcY

🌷 พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7เข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้านในวันพระ สาธุชนจะไปวัดทำบุญที่วัดใกล้บ้าน ม...
06/03/2020

🌷 พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
เข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน

ในวันพระ สาธุชนจะไปวัดทำบุญที่วัดใกล้บ้าน มีการถวายภัตตาหารพระ รักษาศีลและเจริญภาวนา ทำความสะอาดวัด นิมนต์พระเทศน์ให้ฟัง เพราะถ้าไม่มีการสอนธรรมะแล้ว ความรู้ที่แท้จริงก็จะเลือนหายไป เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ คนเชื่อ คิด ทำ ต่าง ๆ นา ๆ จนมักไปทำความชั่ว หรือดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมในวันอุโบสถเอื้อต่อการรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ด้วยดี พุทธศาสนิกชนจึงควรถือปฏิบัติคือ เมื่อถึงวันพระ ต้องละนิวรณ์

นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้น ใช้หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้น หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิตใจ

นิวรณ์ มี 5 อย่างคือ
1. กามฉันท์ ความพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่ชอบใจ คือติดความสุขในกาม
2. พยาบาท ความคิดร้ายผู้อื่น คือมีความโกรธอาฆาตอยู่
3. ถีนมิทธะ ความหดหู่ ท้อแท้ และเคลิบเคลิ้ม เศร้าซึม
4. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน อึดอัด กลัดกลุ้ม วิตกกังวล และรำคาญใจ
5. วิจิกิจฉา ความลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ ความสงสัยกังวล

ดังนั้นในวันพระ พุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ในธรรม ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และควรที่จะสมาทานรักษาอุโบสถศีลด้วย นอกจากนี้ในวันพระ เราก็ไม่ควรกระทำบาปใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะการทำผิดศีล 5 ในวันพระถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง
------------------------------
สนับสนุน โดย...
สถานี GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เวปไซต์ : gbnus.com
Facebook, Youtube : GBN

สมัครเป็นเพื่อน "GBN Family" ได้ที่ :

https://bit.ly/2zjzlcY

06/03/2020
Boon News

Boon News

ข่าว #BOONNEWSTV

คณะผู้จัดละคร และนักแสดงช่อง 3 พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมมอบถุงยังชีพและนมกล่องให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ช่องทาง social media

Twitter: #BOONNEWSTV
Line : #BOONNEWSTV

ชมย้อนหลัง
FB : #BOONNEWSTV
YouTube : BOON NEWSTV

ส่งข่าวติดต่อ
Email : [email protected]

06/03/2020
พุทธวิธีรับมือกับปัญหา โดย พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก 630603

พุทธวิธีรับมือกับปัญหา โดย พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก 630603

---------------------------------------------------------------------
สด เสมือนนั่งฟังธรรมอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
การฟังธรรมตามกาล เป็น มงคลอย่างยิ่ง
ขอให้มีธรรมะ จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง รวยๆ
อย่าลืม กดไลค์ แชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ ได้ฟังธรรมด้วยนะ

06/03/2020

พุทธวิธีรับมือกับปัญหา โดย พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก 630603

---------------------------------------------------------------------
สด เสมือนนั่งฟังธรรมอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
การฟังธรรมตามกาล เป็น มงคลอย่างยิ่ง
ขอให้มีธรรมะ จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง รวยๆ
อย่าลืม กดไลค์ แชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ ได้ฟังธรรมด้วยนะ

ฝันในฝันวิทยา
06/03/2020

ฝันในฝันวิทยา

วันนี้มีคำสอนคุณครูไม่ใหญ่มาฝาก
เรื่อง ทำไมคนเราถึงแตกต่างกัน? นะครับ
ท่านเคยสอนว่า

ทาน...ทำให้ รวย
ศีล...ทำให้ สวย หล่อ
ภาวนา...ทำให้ ฉลาด มีปัญญา

การที่เราเกิดมาเป็นหญิง หรือชายก็ดี
เกิดในตระกูลที่ดีงาม สูงส่ง หรือต่ำทรามก็ดี
มีความสำเร็จมากหรือน้อยก็ดี
หล่อ สวย อัปลักษณ์ ขี้เหร่ก็ดี
เฉลียวฉลาด เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ หรือไม่ฉลาดก็ดี
ล้วนเป็นผลจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น

เราปรารถนาอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้น
แต่บางทีเราก็ไม่ได้ปรารถนา
แต่เราไม่มีความรู้ว่า
ทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น
บางทีเราไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยซ้ำไป
จึงไม่สั่งสมสิ่งที่ดีงาม

ดังนั้น เราจึงไม่ควรหันหลังให้กับความดี
และไม่ควรละทิ้งคำสอนของท่านผู้รู้
เพราะทุกสิ่งที่เราทำ ทุกคำที่เราพูด
จนกระทั่งความคิดของเรา
ทั้งหมดล้วนส่งผลปรับปรุงชีวิตของเรา
ให้ดีหรือเลวได้ทั้งสิ้น

๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยรักและปรารถนาดี
จากทีมเพจฝันในฝันวิทยา
เพจที่ทำให้ได้รับโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ทั้งวัน
ใครชอบฝากกดไลค์เพจ และตั้งค่าติดตามเป็น "เห็นก่อน" ด้วยนะครับ

Address

3325 Franconia Dr
Alexandria, VA
22310

Telephone

(703) 329-0350

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dhammakaya of America TV posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dhammakaya of America TV:

Videos

GLOBAL BUDDHIST NETWORK

สถานี GBN (GLOBAL BUDDHIST NETWORK)

รายการ...ธรรมะดีๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

สดและย้อนหลังทาง

gbnus.com

youtube.com/gbnus

facebook.com/gbnus

สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

Discover Peace Within

Nearby non profit organizations


Comments

สาธุ สาธุ สาธุ
"Buddha Era" starting tomorrow on 7th May 2020 ie Buddhabda 2564. Also, Vesak full moon day... 1) Buddha Birth ANNIVERSARY (C_563BCE) 2) Buddha Nirvana Day ( C_ 544 BCE) 3) Buddha Mahaparinirvana Day ( C_ 483 BCE).. It's a WORLD'S Wonder That, these three aspecious events are physically happened in Buddha's own life ... Such happening is rare events and that's why... Buddha Birth is Khathina ie बुद्ध का जन्म दुर्लभ अलभ्य लाभ है , सृष्टी के समस्त चराचर के लिए... Worldwide mostly all over the entire world, 7th May 2020 , Vesak Full Moon Day ie "Buddha Purnima Day " ( 2583 rd Year day) In which included all these Buddha's life events concluded by this name ie बौद्ध पौर्णिमा ... सब्बभुतानीकम्पनो सब्बमंगलम... सब्बेसत्था सुखी होन्तू... भवतू सब्बमंगलम... नमो बुद्धाय जयभीम...
MV ลูกรักพ่อที่สุด
20200422 โอวาทพระภาวนาธรรมวิเทศ
20200422 ทบทวนโอวาท วันคุ้มครองโลก
กราบนมัสการพระอาจารย์ ข้าพเจ้า.นั่งสมาธิทุกวันวันละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง 2 เจ้าค่ะ
🌍🇰🇭🌐# Benção'S., seremo'S invencíveis,, sejamo'S humilde'S sempre e ETERNAMENTE *
สาธุๆๆค่ะ
ຂໍກາບສາທຸສາທຸສາທຸ
กราบนัมสการ🙏🙏🙏เจ้าค่ะ
🌎🇰🇭🌐
บทธรรมจักร สมัยพระพุทธเจ้า พระองค์อื่น เหลือเวลาอีกเพียง 9 วัน จะถึงวันพิชิตเป้าหมายยอดสวดธรรมจักร 2,288,888,888 จบ ในวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 แล้ว ขณะนี้ยอดสวดอยู่ที่ 2,228,027,451 จบ ขาดอีก 60 ล้านกว่าจบ จะครบตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ก็ต้องช่วยกันต่อไป เรื่องบทสวดธรรมจักรนั้น ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างจากบทธรรมจักรในปัจจุบันอย่างไร เมื่อได้ค้นคว้าดูแล้วพบว่า จริงๆแล้ว “บทธรรมจักรแต่ละสมัยจะเหมือนกันเฉพาะหัวใจสำคัญเท่านั้น” แต่ต่างกันในรายละเอียดบางประการ เช่น ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า เป็นต้น จากการ์ดที่โพสต์ไว้ด้านบนนั้น เป็นเนื้อหาโดยย่อของบทธรรมจักรสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า ซึ่งพระสมณโคดมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน “มหาปทานสูตร” ซึ่งเนื้อหาโดยย่อมี 2 ประการคือ “อนุปุพพิกถา” และ “อริยสัจ 4” โดยอนุปุพพิกถาคือธรรมที่มีความลุ่มลึกไปตามลำดับ ได้แก่ ทาน, ศีล, สวรรค์, โทษของกาม และอานิสงส์การออกบวช ส่วนอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, และ มรรค หรือ มัชฌิมา ปฏิปทา ผู้ฟังในครั้งนั้นเป็น “คฤหัสถ์” คือ พระราชโอรสพระนามว่า “ขัณฑะ” และบุตรปุโรหิตชื่อว่า “ติสสะ” ซึ่งท่านทั้ง 2 นี้ เป็นพระอัครสาวกด้วยเช่นเดียวกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะในยุคปัจจุบัน ส่วนบทธรรมจักรในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าที่เราสวดอยู่ในปัจจุบัน จะกล่าวถึงทางสุดโต่ง 2 สายที่บรรพชิตไม่ควรเสพก่อน คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค จากนั้นกล่าวถึง “มัชฌิมา ปฏิปทา” หรือ “มรรค” ซึ่งเป็นหลักธรรมในอริยสัจ 4 ผู้ฟังในครั้งนี้เป็น “นักบวช” คือ ปัญจวัคคีย์ ซึ่งไม่ได้เป็นพระอัครสาวก จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า “บทธรรมจักรแต่ละสมัยจะเหมือนกันเฉพาะหัวใจสำคัญเท่านั้น” นั่นคือ “มัชฌิมา ปฏิปทา” หรือ “มรรค” ซึ่งเป็นหลักธรรมในอริยสัจ 4 ส่วนเนื้อหาช่วงแรกต่างกัน เพราะพื้นฐานผู้ฟังต่างกัน กล่าวคือ ปัญจวัคคีย์ เป็นนักบวชซึ่งมีความเชื่อว่า การทรมานตนตามหลัก “อัตตกิลมถานุโยค” คือทางพ้นทุกข์ พระสมณโคดมพุทธเจ้าจึงต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนว่า “ไม่ใช่” ส่วนผู้ฟังในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็น “คฤหัสถ์” พระองค์จึงต้องเทศน์ธรรมที่เหมาะสมกับคฤหัสถ์ก่อนนั่นคือ “อนุปุพพิกถา” แล้วค่อยลงท้ายด้วย “มัชฌิมา ปฏิปทา” โดยสรุปคือ เริ่มต้นต่างกัน แต่ลงท้ายเหมือนกัน ส่วนในสมัยอื่นๆก็คิดว่า จะเป็นทำนองเดียวกันคือ หากผู้ฟังมีพื้นฐานต่างกันเนื้อหาช่วงแรกจะต่างกันแต่จะลงท้ายด้วยเหมือนกันเสมอ