Europese Ruimtevaartorganisatie

De Europese Ruimtevaartorganisatie houdt zich in Europees verband bezig met projecten op het gebied van ruimtevaart, onderzoek van de Aarde, ruimteonderzoek, ontwikkeling van op satellietsystemen gebaseerde technologieën en de bevordering van de Europese economie. ESA werkt nauw samen met de Europese Unie, maar maakt er geen formeel deel van uit.Door bundeling van financiële en intellectuele bronnen is de ESA in staat projecten te realiseren die voor afzonderlijke lidstaten onbereikbaar zijn. De ESA werkt ook nauw samen met Europese en internationale ruimtevaartorganisaties .De ESA is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Arianeraketten waarmee kunstmanen in de ruimte worden gebracht.De ESA is in 1975 ontstaan uit de European Space Research Organisation en de European Launcher Development Organisation . De ESRO leverde aanvankelijk raketten en satellieten voor deelnemende landen en had haar eerste lanceringen op 6 en 9 juli 1964.

Adresse

8 Rue Mario Nikis
Paris
75015

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Europese Ruimtevaartorganisatie publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres organisations à but non lucratifss à Paris

Voir Toutes