Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia لطفا اين صفحه و اطلاعات آن را با ديگران به اشتراك بگذاريد مافياى حاكمه بلغارستان UNHCR
لطفا اين صفحه و اطلاعات آن را با ديگران به اشتراك بگذاريد تا توطئه رژيم اسلامى و مافياى متنفد در دستگاه حاكمه بلغارستان را عليه اين هنرمند تواناى هم ميهن كورد خنثى كنيد
Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

Solidarity Farshid Farokh Nia
20/06/2015

Solidarity Farshid Farokh Nia

خطاب به همه کسانی که ماجرای مرا دنبال میکنند. به همه طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان - Kurdzanisthttp://kurdzanist.com/f...
19/04/2015
خطاب به همه کسانی که ماجرای مرا دنبال میکنند. به همه طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان - Kurdzanist

خطاب به همه کسانی که ماجرای مرا دنبال میکنند. به همه طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان - Kurdzanist
http://kurdzanist.com/fa/?p=653

من فرشید فرخ نیا متولد ١٠ اردیبهشت سال ١٣٥٢ کرد و اهل سنندج هستم و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران میباشم. فیلمساز حرفه ای و روزنامه نگار و...

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ
19/04/2015
گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارشی از ملاقات سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نوشین قادری نمایندهٔ کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اسلو پایتخت نروژ با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران عصر...

11/04/2015

موضوع : درخواست کمک از تمامی فعالین حقوق بشر
با احترام
به تمامی فعالین حقوق بشر
دکتراحمد شهید
خانم شیرین عبادی
دکتر لاهیجی
اینجانب فرشید فرخ نیا که بمدت 5 سال و 8 ماه است در بلغارستان در حصر خانگی بسر می برم و تا مدتی قبل در انفرادی در بازداشتگاه مرکز دیپورت صوفیا زیر شکنجه بودم و به کمک دوستان بهایی در بیرون از زندان هستم و با توجه به تمامی حمایتها از اینجانب دولت بلغارستان کماکمان بی توجه واساسا برای دولتمردان بلغاری مفادهای بین المللی بسیار بی معنی می باشد. اینجانب متوجه شدم که دولتمردان بلغارستان خواستار آن هستند که مرا به ایران باز گردانند. لازم به ذکراست که اگر دخالت یکی از احزاب کوردستانی ایران نبود بطورقطع هم اکنون مرا به ایران باز گردانده ومعلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظارم بود.تهمت های وارده به من ازسوی ایران جاسوسی به نفع بیگانگان و اینکه او اساسا از اقلیتهای مذهبی به شمار میروم و به نفع بیگانگان مشغول جاسوسی است .اینجانب بر این باور هستم که دولتمردان بلغارستان خواستار آن می باشند که او را به ایران تحویل بدهند که در اینصورت بطور قطع هیچ چیزی در انتظارم نخواهد بود جز مرگ و بدون تردید من را اعدام خواهند کرد. شخصیت شناخته شده همانند من و حمایتهای سازمانهای بین المللی مانع از تحویل من به ایران است. ولی دولت بلغارستان با توجه به سوابق نقض حقوق انسانی همچنان سعی بر محقق کردن خواسته خود را دارد و پیگیر برای تحویل اینجاب به حکومت اسلامی ایران است . دولت بلغارستان بارها و بارها من را مورد شکنجه ی روحی و جسمی قرار می دهد که در این زمینه مدارکی در اختیار دارم و آن را تسلیم دادگاه های بین المللی و سازمان های حقوق بشری در دنیا مینمایم .پلیس بلغاربرای چندمین بار تمامی مدارک من را ضبط ،و برای چندمین بار مرا مورد اذیت و آزاربیشتر قرار داده است.بارها و بارها به خاطر رفتارهای غیرانسانی دولتمردان بلغارستان دچار آسیبهای روحی و جسمی شده ام ودولت بلغارستان هیچ اقدامی درجهت بهبود سلامتیم برنداشته است و محروم از حق دستری به هرگونه درمان و یامرکز درمانی میباشم . جرمش چیست؟ اقلیت مذهبی بودن...جاسوسی و....چه چیز موجب شده است که من نزدیک به 6 سال در کشوری که داعیه ی رعایت حقوق بشر می باشد،اما من همچنان در حصر خانگی بسر می برم و نه تنها تمامی مدارکم را ضبط نموده اند،بلکه ازداشتن هر گونه امکاناتی (امکانات مالی و داشتن وکیل ،مترجم،امنیت جانی و مالی،بهداشت،دارودرمان) برای زیستن محروم هستم!
درکجای این گیتی انسانی (آن هم یک روزنامه نگار و هنرمند مطرح در سطح بین المللی) را مورد ضرب و شتم و هر گونه آزار جسمی و روحی قرار می دهند،او را از هرگونه دسترسی به امکانات پزشکی و دارو و درمان محروم می کنند ومهمتر اینکه من نه مترجم داردم و نه برایم وکیل اختیار کرده اند!شاید دولتمردان بلغارستان می خواهند با وارد کردن این فشارها به اینجانب ، اراده ام را سست واحیانا مرا تسلیم خواسته های خویش نمایند. اسنادی در دست دارم که دولتمردان بلغاری خواستار برگرداندنم به ایران هستند.
در اخر رفتاری اینگونه غیرانسانی دولت بلغارستان را بشدت محکوم می نمایم ،و از شما فعالین حقوق بشر درخواست می کنم که هر آنچه در توان دارند بکار گیرند تا اینجانب از وضعیت غیر انسانی در بلغارستان نجات یابم و یا مرا را راهی کشوری دمکراتیک نمایند ،در غیر اینصورت اعلا م می نمائیم که هرگونه مشکل و عدم امنیت برای اینجانب مسئولیتش تنها و تنها بعهده ی دولتمردان بلغارستان است .
تمامی اسناد رفتار غیر انسانی حکومت بلغارستان و فساد دفتر کمساریای عالی پناهندگان در بلغار و مدیرت مرکز پناهنگان وابسته به وزارت کشور و رییس مرکز مهاجرت و کمیته ی هلسینکی موجود است.
با احترام
فرشید فرخ نیا 11April,2018
رونوشت:
به تمامی فعالین حقوق بشر
دکتراحمد شهید
خانم شیرین عبادی
دکتر لاهیجی

سند ی برای شرمندگی فعالین حقوق بشر ایرانی و احزاب سیاسیپنج سال شش ماه زندان و بلاتکلیفی در کشور کمونیستی بلغارستان فقط ب...
02/04/2015

سند ی برای شرمندگی فعالین حقوق بشر ایرانی و احزاب سیاسی
پنج سال شش ماه زندان و بلاتکلیفی در کشور کمونیستی بلغارستان فقط بدلیل ایرانی بودن و فعالیت حقوق بشری

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ
15/02/2015
گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

دی ۱, ۱۳۹۳ گزارشی از ملاقات سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نوشین قادری نمایندهٔ کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اسلو پایتخت نروژ با احمد شهید…

سند ی برای شرمندگی فعالین حقوق بشر ایرانی و احزاب سیاسیپنج سال شش ماه زندان و بلاتکلیفی در کشور کمونیستی بلغارستان فقط ب...
09/02/2015

سند ی برای شرمندگی فعالین حقوق بشر ایرانی و احزاب سیاسی
پنج سال شش ماه زندان و بلاتکلیفی در کشور کمونیستی بلغارستان فقط بدلیل ایرانی بودن و فعالیت حقوق بشری

30/01/2015

داستان عبرت آموز مارکس
دو برادر ، مادر پیر و بیماری داشتند .
با خود قرار گذاشتند که یکی خدمت ماکسی بود و تاسیس کمپین حقوق بشری کرد و دیگری در خدمت مادر باشد یکی به سازمان حقوق بشری رفت و در سازمان و کمپین ها مشغول شد و دیگری در خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول شد .
چندی نگذشت برادر کمپین حقوق بشری نشین مشهور عام و خاص شد و به خود غره شد که خدمت من ارزشمندتر از خدمت برادرم است ، چرا که او در اختیار مخلوق است و من در خدمت سازمان و ادارات .
همان شب مارکس را در خواب دید که وی را خطاب کرد : به حرمت برادرت تو را بخشیدم
برادر سازمان حقوق بشری نشین اشک در چشمانش آمد و گفت : یا ماکس ، من در خدمت تو بودم و او در خدمت مادر ، چگونه است مرا به حرمت او می بخشی ، آیا آنچه کرده ام مایه رضای تو نیست .َ ندا رسید : آنچه تو می کنی من از آن بی نیازم ولی مادرت از آنچه او می کند بی نیاز نیست.

داستان عبرت آموز مارکسدو برادر ، مادر پیر و بیماری داشتند .با خود قرار گذاشتند که یکی خدمت ماکسی بود و تاسیس کمپین حقوق ...
29/01/2015

داستان عبرت آموز مارکس
دو برادر ، مادر پیر و بیماری داشتند .
با خود قرار گذاشتند که یکی خدمت ماکسی بود و تاسیس کمپین حقوق بشری کرد و دیگری در خدمت مادر باشد یکی به سازمان حقوق بشری رفت و در سازمان و کمپین ها مشغول شد و دیگری در خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول شد .
چندی نگذشت برادر کمپین حقوق بشری نشین مشهور عام و خاص شد و به خود غره شد که خدمت من ارزشمندتر از خدمت برادرم است ، چرا که او در اختیار مخلوق است و من در خدمت سازمان و ادارات .
همان شب مارکس را در خواب دید که وی را خطاب کرد : به حرمت برادرت تو را بخشیدم
برادر سازمان حقوق بشری نشین اشک در چشمانش آمد و گفت : یا ماکس ، من در خدمت تو بودم و او در خدمت مادر ، چگونه است مرا به حرمت او می بخشی ، آیا آنچه کرده ام مایه رضای تو نیست .َ ندا رسید : آنچه تو می کنی من از آن بی نیازم ولی مادرت از آنچه او می کند بی نیاز نیست.

با امضای خود از انسانی حمایت کنید
22/01/2015
با امضای خود از انسانی حمایت کنید

با امضای خود از انسانی حمایت کنید

با امضای خود از انسانی حمایت کنید از همه انسان‌های آزاده و مدافع حقوق بشر برای نجات «فرشید فرخ‌نیا» روزنامه‌نگار پناهجو در بلغارستان از استرداد به ایران درخواست کمک فوری می‌کنیم دولت جمهوری بلغارست...

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ
06/01/2015
گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارشی از ملاقات سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نوشین قادری نمایندهٔ کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اسلو پایتخت نروژ با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران عصر...

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در اسلو پایتخت نروژ
26/12/2014
گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در اسلو پایتخت نروژ

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در اسلو پایتخت نروژ

گزارشی از ملاقات سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نوشین قادری نمایندهٔ کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اسلو پایتخت نروژ با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران عصر...

http://kurdzanist.com/fa/2013/11/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C...
15/12/2014
خطاب به همه کسانی که ماجرای مرا دنبال میکنند. به همه طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان - Kurdzanist

http://kurdzanist.com/fa/2013/11/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C/

من فرشید فرخ نیا متولد ١٠ اردیبهشت سال ١٣٥٢ کرد و اهل سنندج هستم و دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران میباشم. فیلمساز حرفه ای و روزنامه نگار و...

21/11/2014

با درود و خسته نباشید استادان گرامی
از حمایت شما بسیار سپاسگزارم.و همچنین از تمام دوستانی که در این راه انسان دوستانه همکاری و حمایت کرده و میکنند.امید است همه انسانهای رنج دیده و کشیده هماند شما دوستان گرامی بیندیشند و فارغ از هر دین و بینش و حزب و فقط برای همنوع دوستی و پایان دادن به رنج دیگران همکاری کنند و من و امثال من قدر و ارج مینهیم برای انسانهایی همانند شما گرامیان که همچون مروارید کمیاب هستید و شما باید الگوی دیگران باشید. سپاس و قدر دان شما هستم . برایتان آرزوی موفقیت دارم.
فرشید فرخ نیا

Timeline Photos
11/11/2014

Timeline Photos

November 9, 2014Open Letter to Bulgarian People and government regarding Farshid Farokh NiaSurely you are aware that the...
11/11/2014

November 9, 2014

Open Letter to Bulgarian People and government regarding Farshid Farokh Nia
Surely you are aware that the Islamic Republic has a history of over 30 years of killing hundreds of thousands of Iranian political activists, including egalitarians, socialists, Journalists, teachers, Kurds, Sunii Muslims, Baha’is, Jews, Christians and so on. The Islamic Regime continues to openly arrest, torture and execute political activists within its borders and this brutal regime has been also seeking international assistance in capturing and silencing anti-regime activists who fled the country and living abroad. We have learned that the Bulgarian Government is supporting the Islamic Republic’s efforts by initiating deportation procedures against prominent Iranian - Kurdish dissident and progressive journalist Farshid Farokh Nia, who fled Iran and chose to stay in Bulgaria temporarily to save his life from torture and ex*****on.
Bulgarian authorities’ effort to forcibly return an Iranian political activists and journalist constitutes a violation of the international principle of non-refoulement, which prohibits forcibly returning a person to a country where her/his life or freedom would be threatened. Mr. Farokh Nia has a well-founded fear of persecution by the Islamic regime: He is a Kurdish Jewish and journalist, if he is returned, there is no question that he, like all other dissidents who fall into the hands of this regime will be detained, tortured, and likely executed. He therefor entitles recognition as a political refugee and merits protections under UN agreements on the Status of Refugees, to which Bulgaria is a signatory. The Bulgarian authorities have accused his passport being forged, which is a totally false accusation and it is not true.
The Farokhnia’s case has global implications: If Bulgaria flouts human rights standards and international principles on the status of refugees, consequences for refugees worldwide will be dire. We consider especially the impact of Bulgaria’s actions on thousands of new Iranian refugees surviving precariously in Turkey, which has in the pas violated the principle of non-refoulement and has begun systematic though unofficial persecution of this new wave of Iranian refugees.
By this open letter, as a human right and Refugee organization, we are making a citizen-to-citizen request of the Bulgarian people to demand that their government adhere to their international and domestic legal commitments to the principle of non-refoulement, release Mr. Farokh Nia from prison, stop the deportation proceedings, and grand him the refugee status that he has long ago applied for.
If the Bulgarian government delivers Mr. Farokh Nia into the criminal hands of the Islamic Republic, Bulgaria will be held responsible not only for Farokh Nia’s inevitable torture and ex*****on in Iran, but for setting a barbaric and inhumane precedent that will have dire consequences for all of the world’s asylum seekers.
We hope that the Bulgarian people will join to the people’s movement around the world and demand that Farokh Nia be freed and recognized as a refugee from a murderous government.
Regards,
Saeed Arman
Secretary of the International Organization of Iranian Refugees – Bimarz
Copy to: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
International Human Rights Organizations
Amnesty International

جان فرشید فرخ نیا روزنامه نگار ایرانی در خطر است باید کاری کرد!
11/11/2014
جان فرشید فرخ نیا روزنامه نگار ایرانی در خطر است باید کاری کرد!

جان فرشید فرخ نیا روزنامه نگار ایرانی در خطر است باید کاری کرد!

فراخوان برای نجات یک روزنامه‌نگار پناهجو از دیپورت به ایران از همه انسان‌های آزاده و مدافع حقوق بشر برای نجات «فرشید فرخ‌نیا» روزنامه‌نگار پناهجو در بلغارستان از استرداد به ایران درخواست کمک فوری م...

با امضای خود از انسانی حمایت کنید
11/11/2014
با امضای خود از انسانی حمایت کنید

با امضای خود از انسانی حمایت کنید

با امضای خود از انسانی حمایت کنید از همه انسان‌های آزاده و مدافع حقوق بشر برای نجات «فرشید فرخ‌نیا» روزنامه‌نگار پناهجو در بلغارستان از استرداد به ایران درخواست کمک فوری می‌کنیم دولت جمهوری بلغارست...

16/10/2014

o Whom It May Concern,

My name is, Mr Farshid Farokh Nian. My date of birth is 30th

April 1973. I am Kurdish and I am an international journalist and movie maker, by profession.

I am writing, briefly, to explain my circumstances to date which have led me to my present state.

Originally living in Iran, I was employed in my profession and actively working with issues concerning human rights, particularly as a political activist. Consequently, I have, on several occasions been subject to imprisonment and torture in several prisons under the instruction of the Islamic Regime of Iran.

In September, 2009, I felt that my safety in Iran could no longer be guaranteed. With the help of friends in my industry, I was able to obtain an exit visa to travel out of Iran to Bulgaria.

My intention was to travel further on. However, on arrival to Bulgaria, my passport was seized and I was put into the Immigration Detention Center. The reason given at the time was that I had no valid passport. The authorities then informed me that their intention was deportation back to Iran. I feared for my life and thankfully was saved from deportation with a document through the United Nations stating that the Democratic Party of Iranian Kurdistan, an opposition party to the Islamic Regime of Iran, could vouch and verify that my case was justified and credible to warrant a stay of deportation. My life would be endangered with any return to Iran.

I was not given any opportunity to explain my circumstances or reasons for coming to Bulgaria. I was, instead, sent to serve seven months imprisonment in the Detention Center. While in this prison the only advice or information I was given was that my choices were limited to either seeking refugee status or facing deportation. Under severe pressure, given that I had documentation to prove that deportation would not be a reasonable option nor justified, I was forced to stay in Bulgaria and subsequently sent to a refugee camp.

In short, I have been denied exit from Bulgaria to travel elsewhere. Furthermore, I have been denied permission to stay in Bulgaria.

As a result of these extremely unfair circumstances, my passport has expired as well as all other visas for further travel, obtained when I originally left Iran.

I am, therefore, at the mercy of the Bulgarian authorities and helpless to defend myself or change my circumstances for the better.

I have visited and written numerous letters to the State Agency for Refuges but to no avail and have also appealed to the Helsinki Committee for their help with a lawyer to take my case, but this effort has also failed.

On 7 July I applied to the State Agency to extend my request for refugee status. I received a receipt with a registered number but no document stating that I applied for status. On 18 July, the State Agency came to the Refugee Camp where I was staying and took me to the Immigration Detention Center, where they kept me in isolation for six weeks without a translator or lawyer. The reason they gave was that my case was finished. That document was sent from State Agency to Immigration Police. Later I received a copy.

While in the Detention Hall, the State Agency told me that I didn’t have any application for refugee status. I was released with my guarantee to sign every day at the local police station where I am staying with friends.

I am still waiting for the State Agency to register me so that I can be legal in Bulgaria or legally leave the country. At the moment I am not allowed to work and not allowed to leave the country which puts me in a very vulnerable situation.

My request is for a human rights organization to take an interest in my case and assist me in this very complicated and distressing situation.

Farshid Farokh Nia

Adresse

Paris

Téléphone

0033659232881

Produits

مافياى حاكمه بلغارستان UNHCR
لطفا اين صفحه و اطلاعات آن را با ديگران به اشتراك بگذاريد تا توطئه رژيم اسلامى و مافياى متنفد در دستگاه حاكمه بلغارستان را عليه اين هنرمند تواناى هم ميهن كورد خنثى كنيد
Solidarity Farshid Farokh Nia

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Solidarity Farshid Farokh Nia publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Solidarity Farshid Farokh Nia:

Vidéos

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation non gouvernementale (ONG) à Paris

Voir Toutes