Tre Xanh tiếng Việt Paris

Tre Xanh tiếng Việt Paris Các lớp tiếng Việt và đàn dân tộc cho bé 5-12 tuổi và người lớn chiều thứ 7 tại Paris 13e Cours de langue et de musique vietnamienne enfants 5-12 ans et adultes le samedi après-midi

Hội thiếu nhi Tre Xanh là hội sinh hoạt văn hóa Pháp-Việt với mục đích truyền bá văn hóa Việt Nam cho trẻ em gốc Việt sống tại Pháp, thông qua các lớp tiếng Việt, hát, múa, đàn dân tộc, võ... L'association Tre Xanh Bambou Vert est une association culturelle franco-vietnamienne qui a pour activité principale de transmettre et promouvoir auprès des enfants ayant des racines vietnamiennes la culture et les traditions vietnamiennes par les cours de vietnamien, chant, danse, musique traditionnelles, arts martiaux.

22/06/2020
Hoa Phượng đỏ - thiếu niên Tre Xanh Hè 2019

Hoa Phượng đỏ – Hè 2020

22/06/20 Các nơi học sinh đều đã trở lại trường sau hơn 3 tháng phải tạm xa, học nhà vì nạn dịch bịnh toàn cầu
Tựu lại để đánh dấu năm học bị nhiều tổn thất, song vẫn Vui tựu lại hai tuần để kết thúc năm và đi nghĩ Hè …
Vì tình hình chung năm nay TX đã không tổ chức được lễ tất niên cho các cháu, nên đành gửi nơi đây lời chào chúc toàn thể các Bạn xa gần : cùng các Gỉảng viên, Phụ huynh và toàn thể các cháu mùa Hè vui khỏe, với hy vọng sẽ gặp lại vào tựu trường năm sau ...
Qua bài hát Hoa Phượng đỏ do các cháu TreXanh hát năm 2013 và 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=-v1Y9UC_jS8

TX080613 Tu hú kêu, hoa Phượng đỏ - Thiéu nhi Thiếu niên Tre Xanh đồng ca - YouTube
Tu hú kêu, hoa Phượng đỏ - Thiéu nhi Thiếu niên Tre Xanh đồng ca 08/06/13 017 Pana.
www.youtube.com

Hè 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=8FiQ7PLM9Skv

Hoa Phượng đỏ - Hoàng Vân thiếu niên Tre Xanh Hè 15/06/2019 TX bãi khóa năm học 15/06/2019

Tre Xanh Viêt Nam
19/03/2020

Tre Xanh Viêt Nam

Tre Xanh Việt Nam
17/03/2020

Tre Xanh Việt Nam

TRE XANH 2020 Têt Canh Ty
11/02/2020

TRE XANH 2020 Têt Canh Ty

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
09/02/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Têt Canh Tý 08/02/2020
09/02/2020

Têt Canh Tý 08/02/2020

Têt Canh Tý 08/02/2020

Bé tập múa Quạt
05/02/2020

Bé tập múa Quạt

Những buổi tập bài cho Tết  Canh Tý 2020
02/02/2020

Những buổi tập bài cho Tết Canh Tý 2020

Những buổi tập bài cho Tết Canh Tý 2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
19/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
11/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
11/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Tre Xanh tiếng Việt Paris
11/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
11/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo
11/01/2020

Tre Xanh tiếng Việt Paris's cover photo

Niềm vui ngày tựu trường năm mới
11/01/2020

Niềm vui ngày tựu trường năm mới

Niềm vui ngày tựu trường năm mới

Tre Xanh tiếng Việt Paris
15/12/2019

Tre Xanh tiếng Việt Paris

Petit Papa Noël ...
15/12/2019

Petit Papa Noël ...

Buổi Lễ cuối năm 2019
15/12/2019

Buổi Lễ cuối năm 2019

Buổi Lễ cuối năm 2019

Xin được giới thiệu Vidéo Tre Xanh 2019 với ống kính VTC10
13/12/2019

Xin được giới thiệu Vidéo Tre Xanh 2019 với ống kính VTC10

Adresse

93 Rue Du Dessous Des Berges
Paris
75013

Heures d'ouverture

Samedi 14:00 - 18:00

Téléphone

+33662045836

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Tre Xanh tiếng Việt Paris publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Tre Xanh tiếng Việt Paris:

Vidéos

Our Story

Hội thiếu nhi Tre Xanh là hội sinh hoạt văn hóa Pháp-Việt với mục đích truyền bá văn hóa Việt Nam cho trẻ em gốc Việt sống tại Pháp, thông qua các lớp tiếng Việt, hát, múa, đàn dân tộc, võ... L'association Tre Xanh Bambou Vert est une association culturelle franco-vietnamienne qui a pour activité principale de transmettre et promouvoir auprès des enfants ayant des racines vietnamiennes la culture et les traditions vietnamiennes par les cours de vietnamien, chant, danse, musique traditionnels, arts martiaux.

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation à but non lucratif à Paris

Voir Toutes