Sennacieca Asocio Tutmonda

Sennacieca Asocio Tutmonda SAT estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj. "Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo." (§ 1 de la statutoj)

Mission: Faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

Eŭgeno Lanti, la sennaciisto
19/05/2020
Eŭgeno Lanti, la sennaciisto

Eŭgeno Lanti, la sennaciisto

Eŭgeno Lanti estis unu el la fondintoj de Sen-nacieca Asocio Tutmonda (SAT), la asocio de esperantistaj laboristoj. Kun aliaj homoj li disvolvis la sen-naciismon, kiu celis la forigon de la nacio kiel formo de socia organizado. La vera nomo de Lanti estis Eugène Adam, kaj li naskiĝis en malgranda...

Sennacieca Asocio Tutmonda
06/05/2020

Sennacieca Asocio Tutmonda

La 93a SAT-kongreso estos plene interreta

La 93a kongreso de SAT okazos inter la 25a de julio kaj la unua de aŭgusto 2020. Ĝi devis okazi en Bjalistoko kaj tiel fariĝi la unua SAT-Kongreso en Pollando post la aborta provo de 1987, sed finfine tiuj, kiuj deziris fizike renkontiĝi en tiu ĉi urbo devos pacienci ĝis unu el venontaj jaroj. La organiza kongres-komitato konsistas el anoj de bjalistoka esperanto-societo, kaj plu aktive kunlaboros kun la PK de SAT por prepari plene retan eventon, kiu laŭeble sekvos la originalan programoskizon. La jamaj aliĝintoj baldaŭ estos unuope kontaktitaj pri repago de la mendoj rilate loĝeblecojn, mangojn kaj ekskursoj. Ili ankaŭ povos elekti, ĉu konservi la jam pagitan kotizon por posta jaro aŭ ricevi repagon ankaŭ de ĝi. Al la plene reta evento ankaŭ necesos aliĝi, sed senpage. Plu indos viziti la kongresan retejon por aliĝi kaj ekscii pri detaloj rilate planitajn programerojn.

http://satesperanto.org/spip.php?article4414

La 93a SAT-kongreso estos plene interretaLa 93a kongreso de SAT okazos inter la 25a de julio kaj la unua de aŭgusto 2020...
06/05/2020

La 93a SAT-kongreso estos plene interreta

La 93a kongreso de SAT okazos inter la 25a de julio kaj la unua de aŭgusto 2020. Ĝi devis okazi en Bjalistoko kaj tiel fariĝi la unua SAT-Kongreso en Pollando post la aborta provo de 1987, sed finfine tiuj, kiuj deziris fizike renkontiĝi en tiu ĉi urbo devos pacienci ĝis unu el venontaj jaroj. La organiza kongres-komitato konsistas el anoj de bjalistoka esperanto-societo, kaj plu aktive kunlaboros kun la PK de SAT por prepari plene retan eventon, kiu laŭeble sekvos la originalan programoskizon. La jamaj aliĝintoj baldaŭ estos unuope kontaktitaj pri repago de la mendoj rilate loĝeblecojn, mangojn kaj ekskursoj. Ili ankaŭ povos elekti, ĉu konservi la jam pagitan kotizon por posta jaro aŭ ricevi repagon ankaŭ de ĝi. Al la plene reta evento ankaŭ necesos aliĝi, sed senpage. Plu indos viziti la kongresan retejon por aliĝi kaj ekscii pri detaloj rilate planitajn programerojn.

http://satesperanto.org/spip.php?article4414

La Unua de Majo - la tago de tutmonda laboristaro
01/05/2020

La Unua de Majo - la tago de tutmonda laboristaro

🎧 Ĉu ne estus la ĝusta momento por (re)malkovri Esperanto-muzikon? 🎼▶️ Kun la ABONKLUBO, vi povas elekti inter pluraj ab...
14/04/2020
vinilkosmo - Chansons espéranto

🎧 Ĉu ne estus la ĝusta momento por (re)malkovri Esperanto-muzikon? 🎼

▶️ Kun la ABONKLUBO, vi povas elekti inter pluraj abonformuloj por aŭskulti elsendflue kaj sentemplime la Esperanto-muzikon! Tiu abono ankaŭ permesas al vi aŭskulti ĉiujn sendependajn artistojn ĉe la platformo "Divercities Music" (Muzik-Diverseco). 🎸

👉 Abono estas aktiva kontribuo al la esperanto-muzik-produktado de Vinilkosmo, ĉefa sendependa eldonejo de Esperanto-muziko.

https://www.vinilkosmo-mp3.com/eo/vinilkosmo-abonklubo/abonoj-abonklubo.html

👥 Kelkaj SAT-membroj ĉiusabate kunvenas rete, je 12:30 UTC+0 por kundividi spertojn el malsamaj landoj pri socia respond...
07/04/2020
Kontraŭizoliĝo - Retaj kunvenoj - YouTube

👥 Kelkaj SAT-membroj ĉiusabate kunvenas rete, je 12:30 UTC+0 por kundividi spertojn el malsamaj landoj pri socia respondo kaj laborkondiĉoj, dum la kronvirusa epidemio. 😷

📹 Oni filmas (tiujn kiuj ne malemas aperi) kaj disponebligas la kunvenojn jutube ĉe: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7w5EDrJN4KeB7wTGLY0UaEfQnJn0nFu&fbclid=IwAR2rIeysjfu1PFjTkaJU_36E0t-jMHeXD-OTmYdej8aIGLUSM9Rks52rsjk

🤝 Se vi restas hejme, sed emas kune pensi pri kiel krei pli solidaran mondon, aperu! Se vi havas sperton pri kiel pli bone organiziĝi dum epidemio, bonvole aperu! Ĉiuj rajtas partopreni, ne nur asocianoj.

Por aliĝi al la kunveno, eblas uzi komputilon aŭ aptelefonon:

💻 Komputilo - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho

📱 Aptelefono - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho, instalu la apon Jitsi meet aŭ voku al unu el la numeroj ĉe https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=KontrauIzoligho

Se vi konas homojn kiuj ja ŝatus partopreni kaj ne uzas komputilon aŭ aptelefonon diru ion, ni provos trovi solvon.

Kiel sin organizi kontraŭ la kapitalismo kaj la kronviruso (Dominique Simeone)Al individuoj kaj organizaĵoj,La krizo de ...
05/04/2020
Coronavirus : Leur fric – Nos morts !

Kiel sin organizi kontraŭ la kapitalismo kaj la kronviruso (Dominique Simeone)

Al individuoj kaj organizaĵoj,
La krizo de la kronviruso estas krizo kapitalisma. Unue ĉar la ŝparoj pri la san-sistemo preparis la kondiĉojn de la krizo, krome ĉar la burĝaro devas plu funkciigi iujn ekonomiajn sektorojn por generi la necesajn profitojn por sia postvivo, fine ĉar privatigo de la san-sistemo interagas kun konsideroj de publika sano, eĉ superas ilin.

Multnombraj personoj tiel estas devigataj labori en neelteneblaj kondiĉoj, tiom pro la grandigita labor-kvanto, kiom pro la danĝeraj labor-kondiĉoj. Siaflanke, la sinsekvaj registaroj detruis la publikan san-servon, multobligis la taskojn de la resanigistoj, fisk-donacis miliardojn da eŭroj al la entreprenoj, senzorge elspezis por la militoj en Irako, Afganio kaj aliloke. La samaj elspezis kvar miliardojn da eŭroj por aĉeto de avioj F35 kaj anoncis ĵus antaŭ la epidemio ke la publikaj hospitaloj faru kromajn ŝparojn je kvindek milionoj da eŭroj.

Kaj plian fojon, la popolo pagas la fakturon. Kvankam la viruso povas infekti la tutan mondon, tamen ni ne estas egalaj fronte al ĝi, interalie pri la dispono de la san-rimedoj, pri la repago, pri la administra identeco, krom pri la necerta situacio de tiuj en karcero, de tiuj sen legitimiloj aŭ sen hejmoj.

La burĝaro pruvas, plian fojon, sian sisteman nekapablon regi la krizojn kiujn generas ĝia sistemo. Tiu krizo, same kiel la aliaj krizoj de la kapitalisma sistemo, prezentas oportunecon de plifortiĝo eĉ se ĝi momente malfortigas. Tiu krizo estas ankaŭ defio por ni ĉar ni devos lerni kiel fari politikon ĉiokaze kaj profiti la historian oportunecon de ĉi situacio.
Ni tamen ne ignoru la danĝeron kiun tiu epidemio signifas por ni kaj por la plej malfortaj el ni. Ni pripensu pri la hejm-izolado alimaniere, ni alproprigu al ni la rimedojn por memregi nian sanon, unue en niaj medioj, pli ĝenerale poste. Ni eraru nek « farante humanecan almozon » nek ignorante la materialajn problemojn. Ni devas kuraĝigi ĉiujn iniciatojn kiuj kontribuas al la popola mem-organizado, laŭ la principoj de helpemo kaj de solidareco. Sammaniere, ni ne lasu la aŭtoritatojn uzi je sia profito la manifestaciojn, unue spontaneajn, de subteno al la resanigistoj. Ni ilin subtenu kaj donu al ili signifon nerepreneblan de la burĝaro.

Ni pripensu pri novaj rimedoj de agado kaj de organizo kaj ni ne lasu ke la burĝaro nin senmovigos. Ne estas trafa momento “paŭzi” kadre de laŭdirita milito kontraŭ komuna malamiko.

Ĝi dezirus kredigi al ni ke ekzistas “milito” de la Homaro kontraŭ la kronviruso. Sed ĝi jam profitis nian senarmecon por ampleksi la militon kontraŭ la ekspluatatoj. Interrompo de la striko-rajto en Portugalujo, atako kontraŭ la salajritaj ferioj kaj kontraŭ la tempo-limigo de la laboro en Francujo, post-ĉasado de la senhejmuloj kaj de la migrantoj, longigo de la horaroj de la vendejoj en Belgujo, plus dekoj da aliaj ekzemploj.

Ni devas alfronti gigantan defion pri la rimedoj de organizado, interalie koncerne la retajn ilojn. Ĉirilate ni rekomendas la uzon de kriptitaj kaj/aŭ ret-sekurigitaj rimedoj (ekzemple, ni preferu la uzon de Signal, Riot.im, Jitsi, Nextcloud ol tiun de Facebook, Skype, Discord aŭ Zoom). Ni same ekpensu pli ĝenerale pri kiel aspektos la estontaj krizoj, aŭ pri tiuj kiuj estonte malhelpus nin komuniki per interreto, por nin pretigi pri ili.

Pli ol teknikajn solvojn, preferinde strukturajn solvojn ni trovu, ne nur fronte al la epidemio sed ankaŭ fronte al la subpremo kaj al la rimedoj uzataj ĉi-kuntekste, kiel la amasa uzo de donitaĵoj por lokalizi la telefonojn.

Fine, ni restu larĝanimaj, ni kune kontraŭu la sektismojn kiuj oponigas nin, ni komprenu kaj batalu kontraŭ la nunaj kaj estontaj krizoj de la kapitalo. Tiu ĉi “hejm-izolado” ne atendis la kronviruson por neniigi nin. Se ni ne sukcesos alfronti tiun responson, la kapitalismaj krizoj plu fortigos la burĝaron, malfortigante nin. Ni profitu de la orportunaĵoj, ni returnu la situacion je nia profito. Ni neniel fidu la kapablon de la supera klaso regi tiun krizon. Fronte al tiu nekapablo, ĝi senhezite normaligos iujn aspektojn de la hejm-izolado, prefere ol interrompi plu la negocan cirkuladon.

Ni agu denove sur la strato, kundecidu niajn metodojn funkcii praktike. Agi denove politike sur la strato, laŭ la necesaj san-reguloj, estas ankaŭ sin prepari por la estontaj situacioj kaj por eventuala firmigo de la hejm-izolado (nokta hejm-trudo, malpermeso de cirkulado, ktp.)
Ni rendevuu ene de la luktoj. Kuraĝon kaj forton al ĉiuj !
Coronavirus : Leur fric – Nos morts !

https://secoursrouge.org/leurfricnosmorts/

Coronavirus : Leur fric – Nos morts !
S’organiser contre le capitalisme et le coronavirus À l’attention des personnes et des forces militantes, La cri...

Mr.Dominique Simeone

S’organiser contre le capitalisme et le coronavirus À l’attention des personnes et des forces militantes, La crise du coronavirus est une crise capitaliste. D’abord parce que les économies dans les soins de santé ont préparé les conditions de la crise sanitaire, ensuite parce que la bourg...

30/03/2020

👥 Kelkaj SAT-membroj ĉiusabate kunvenas rete, je 13:00 UTC+0, por kundividi spertojn el malsamaj landoj pri socia respondo kaj laborkondiĉoj, dum la kronvirusa epidemio. 😷

📹 Oni planas filmi (tiujn kiuj ne malemas aperi) kaj disponebligi la kunvenon poste jutube, por ke pli da homoj povu spekti ĝin.

🤝 Se vi restas hejme, sed emas kune pensi pri kiel krei pli solidaran mondon, aperu! Se vi havas sperton pri kiel pli bone organiziĝi dum epidemio, bonvole aperu! Ĉiuj rajtas partopreni, ne nur asocianoj.

Por aliĝi al la kunveno, eblas uzi komputilon aŭ aptelefonon:
💻 Komputilo - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho
📱 Aptelefono - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho, instalu la apon Jitsi meet aŭ voku al unu el la numeroj ĉe https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=KontrauIzoligho

Se vi konas homojn kiuj ja ŝatus partopreni kaj ne uzas komputilon aŭ aptelefonon diru ion, ni provos trovi solvon.

Lasta tradicie presita PIV aperos en 2020La unua eldono de PIV aperis en 1970. La lasta tradicie presita eldono ŝajne ap...
24/03/2020
Lasta tradicie presita PIV aperos en 2020

Lasta tradicie presita PIV aperos en 2020

La unua eldono de PIV aperis en 1970. La lasta tradicie presita eldono ŝajne aperos taŭge por la 50-jara jubileo en 2020. La sekva eldono jam estos unuavice elektronika, eĉ se dezirantoj povos mendi presitajn ekzemplerojn. Ĝin redaktos akademiano Bertilo Wennergren.

https://www.liberafolio.org/2020/02/11/lasta-tradicie-presita-piv-aperos-en-2020/

La unua eldono de PIV aperis en 1970. La lasta tradicie presita eldono ŝajne aperos taŭge por la 50-jara jubileo en 2020. La sekva eldono jam estos unuavice elektronika, eĉ se dezirantoj povos mend…

📚 Disponigo de senpagaj librojPro la tutmonda krizo, Eldonejo Libera decidis SENPAGE disponigi ĉiujn elektronikajn libro...
21/03/2020
Bitlibroj

📚 Disponigo de senpagaj libroj

Pro la tutmonda krizo, Eldonejo Libera decidis SENPAGE disponigi ĉiujn elektronikajn librojn.

🍓 Estas la libro "Kiel Kaj Kial Manĝi Vegane", eble tio interesos kelkajn. Troveblas kunsende.

https://e-libera.weebly.com/bitlibroj.html

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
20/03/2020

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Multaj junuloj tra la mondo devas resti hejme pro la kronvirusa kvaranteno. Kiel interese kaj amuze uzi la tempon? Oni ja povas lerni Esperanton! 😊 Ni kreis kelkajn afiŝojn en diversaj lingvoj, kiuj diras ĝuste tion. Serĉu la afiŝon en via lingvo kaj kunhavigu ĝin kun viaj amikoj! 💚

BEJO - Organização da Juventude Esperantista Brasileira
14/03/2020

BEJO - Organização da Juventude Esperantista Brasileira

O que você gostaria de ganhar em vez de flores?

A Euleax é uma pessoa trans não-binária. No canal JutuBEJO da BEJO no YouTube, você pode conferir um vídeo* em esperanto em que ela explica o que isso significa.

Ela gostaria de "não ser vista como sexualmente disponível, ou interessada em relações sexuais, seja em tempo livre, seja no trabalho, mediante pagamento".

O Dia da Mulher também nos obriga a refletir sobre as diversas formas de opressão de gênero que existem na sociedade.

*Veja o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=NwgUZoluUl0

La retpaĝo de la 93a SAT-Kongreso en Bjalistokohttps://sat.bialystok.pl/
07/03/2020
93-a SAT-Kongreso – Bjalistoko, 25 jul. – 01 aŭg. 2020

La retpaĝo de la 93a SAT-Kongreso en Bjalistoko

https://sat.bialystok.pl/

Bonvenon! La 93a kongreso de SAT okazos en Bjalistoko inter la 25a de julio kaj la unua de aŭgusto 2020. Ĝi estos la unua SAT-Kongreso en Pollando post la aborta provo de 1987. La organiza kongres-komitato konsistos el anoj de bjalistoka esperanto-societo. Bildoj pri la prezento farita de Pŝemek ...

Svenska Arbetar-Esperantoförbundet, SLEA
29/01/2020

Svenska Arbetar-Esperantoförbundet, SLEA

Esperantistoj ĉiam estis parto de la pacmovado. Foto de Ursviksmarschen 1961.

Kio okazas en urbo Wuhan? Ĉu oni povus helpi izolitan popolon per kuraciga sistemo aŭ la popolo devus travivi per siaj p...
28/01/2020
One day in Wuhan through a photographer's lens

Kio okazas en urbo Wuhan? Ĉu oni povus helpi izolitan popolon per kuraciga sistemo aŭ la popolo devus travivi per siaj propraj imunaj sistemoj? Kreskanta malamo al ĉina popolo ne helpas kontraŭbatali kontraŭ nov-korona viruso..

Measures have been taken in China to prevent the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Wuhan authorities decided to build two makeshift hospitals, Huoshenshan Hospital with a capacity of 700 to 1,000 beds and Leishenshan Hospital with 1,300 to 1,500 beds, to treat the new pneumonia patients. Const...

SAT-anoj en Koreio kunsidis ĉe kafejo Coffee Esperanto
21/12/2019

SAT-anoj en Koreio kunsidis ĉe kafejo Coffee Esperanto

SAT-anoj en Koreio kunsidis ĉe kafejo Coffee Esperanto en la 21a de Decembro 2019. Ni diskutis pri la unua kunsido de provizora OKK por SAT-Kongreso 2022 Osako. Kaj ni komunigis la rezultojn de lasttempaj PK-kunvenoj, venontaj SAT-Kongresoj 2020 Bjalistoko, 2021 Moskvo, aktivoj de LEA-oj. Krome ni daŭrigos kontribui artikolojn por Sennaciulo kaj Sennacieca Revuo.
SAT 회원 모임이 2019년 12월 21일 커피 에스페란토 카페에서 열렸습니다. 이 자리에서 2022년 오사카 SAT 대회를 위한 임시 조직위원회 회의에 관해 토론하였습니다. 최근에 열린 SAT 집행위원회 회의 결과를 공유하고 2020년 비알리스토크 SAT 대회와 2021년 모스크바 SAT 대회, 노동자 에스페란토 협회들의 활동에 대해 의논했습니다. 그밖에 우리는 기관지 무민족자와 무민족평론에 지속적으로 기고하기로 했습니다.

🎊 Feliĉan Zamenhof-feston al ĉiuj 🎉
15/12/2019

🎊 Feliĉan Zamenhof-feston al ĉiuj 🎉

Associació Catalana d'Esperanto - Kataluna Esperanto-Asocio
24/11/2019

Associació Catalana d'Esperanto - Kataluna Esperanto-Asocio

Kovrilo de la lasta numero de Sennaciulo: Kaj Tiel Plu koncertas en #Barcelono dum la pasinta kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda. Gratulon al Clara Baylina!

La 92-a SAT-kongreso | Revuo Esperanto
20/11/2019
La 92-a SAT-kongreso | Revuo Esperanto

La 92-a SAT-kongreso | Revuo Esperanto

• Ĝi okazis 04.08-11.08.2019 en bieno de Salesianaj fratoj en la populara kvartalo Horta de Barcelono. Bela ĝardeno kun pluraj romantikaj anguloj, floroj, basenetoj kun testudoj kaj fiŝoj, fontanoj, statuoj kaj palmoj ĉirkaŭas la lokon. Ĝi estas tre agrabla ripozejo, sed tamen dum la kongres...

Apero de la bita albumo "Nenifar'" de Gijom' Armide chez VINILKOSMO.Legu pli pri la apero de la albumo la 5an de novembr...
08/11/2019

Apero de la bita albumo "Nenifar'" de Gijom' Armide chez VINILKOSMO.
Legu pli pri la apero de la albumo la 5an de novembro 2019.

kaj spektu la muzikvideon de la kanto "Nuda"
https://youtu.be/F9CKwXxVmP8

Apero de la bita albumo "Nenifar'" de Gijom' Armide chez VINILKOSMO.
Legu pli pri la apero de la albumo la 5an de novembro 2019 ĉe:
www.vinilkosmo-mp3.com/eo/blogo/125-bita-eldono-le-la-albumo-nenifar-de-gijom-armide-%C4%89e-vinilkosmo.html

kaj spektu la muzikvideon de la kanto "Nuda"
https://youtu.be/F9CKwXxVmP8

La Fajra Rozo Brulegis kun Solidareca Etoso- Raporto de la 92a SAT-Kongreso en Barcelono, 4~11 aŭg. 2019 El  N-ro 360 Se...
15/10/2019

La Fajra Rozo Brulegis kun Solidareca Etoso
- Raporto de la 92a SAT-Kongreso en Barcelono, 4~11 aŭg. 2019
El N-ro 360 Septembro/Oktobro 2019 (Oficiala Organo de Korea Esperanto-Asocio)

[La Lanterno Azia] N-ro 360 Septembro / Oktobro 2019

● 92차 SAT 대회

La Fajra Rozo Brulegis kun Solidareca Etoso
- La 92a SAT-Kongreso en Barcelono, 4~11 aŭg. 2019 -

JUNG Hyunsoo / [email protected]

La 92a Kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazis en Barcelono de la 4a ĝis la 11a de aŭgusto, 2019. Dum la kongreso 220 kongres- anoj kolektiĝis kaj tiu multnombro estas pli ol kutimo kompare kun lastjaraj kongresoj.
En la Malfermo de la kongreso kongresanaro dediĉis 1 minutan silentan preĝon por kondolenci viktimojn de la akcidento ĉe Mokdong Pluvakva Pumpilejo en Seulo, inkluzive de filo de KaraAn. Tiu punkto esprimiĝis ankaŭ en la Deklaracio de la Kongreso: “La 92a Kongreso de SAT alvokas la registarojn kaj entreprenojn esti pli atentaj pri la sekureco de ĉiu ajn laboristo, por ke akcidentoj estu evititaj, ĉar homa vivo estas ĉiam pli valora ol ia ajn materiala valoro”.
Someratempe la kongresurbo Barcelono
estas plenplena de aro da turistoj. Sed la kongresejo Martí-Codolar de Salesianoj estas kvieta loko kun bela ĝardeno en apudmontara kvartalo. Tie la kongreson nutris abundaj programeroj. Laborkunsidoj de SAT, Kunsidoj de la LEA(Laborista Esp.-Asocio)-komitato, Poresperanta Fako, Eldona Fako Kooperativa, diversaj frakcioj(Liberecana, Komunista, Sennaciista, Vegetara Sekcio) de SAT disvolviĝis.
Ankaŭ prelega kaj kultura programoj estis riĉaj. Mi mem faris prelegon pri ‘Minoritatoj en Infanlibroj’. Kaj mi kaj Sonĝo gvidis debaton pri

#Foto La 92a SAT-Kongreso en Barcelono, Hispanio

‘Paco en Koreaduoninsulo’. En la sociaj forumoj okazis debatoprezentoj pri Katalunio, Anarkiismo/ Socialismo/Komunismo, La rolo de Esperanto en alternativaj eldonprojektoj, Ĉifrovalutoj, ktp. Ĉiu- vespere oni ĝuis artajn spektaklojn: Koncertoj de Miguel Fernández, JoMo, Kaj Tiel Plu, emocia Poemo-deklamo de Franciska Toubale, Teatraĵo: Vivo de Galileo, Pupteatraĵo: La sorĉistino kaj s-ro Kristoforo pri liberesprima rajto, k.a.
Ekskursoj havis sociajn karakterojn. Mem- mastrumata Socia Centro Can Masdeu montris alternativan vivmanieron de malgranda komunumo de 30 personoj. En Subirats estis la lasta defendlinio de Barcelono dum Hispana Milito (1936~1939), kaj ankaŭ Muzeo de Esperanto fondita en 1968.
Krome troviĝis Peĉakuĉaj sesioj pri rifuĝintoj en Samoso kaj en Francio, Historio de la kongresejo, Naturkuracado, Mondmapoj, Bitarkivo, Klara Zamenhof, Memfarita libroskanilo, ktp. Novaj libroj estis prezentitaj, inter kiuj baldaŭ aperos nova eldono de la PIV kaj pluraj dulingvaj verkoj de la eldonejo La Calúmnia. Spektitaj estis filmoj Esperante subtekstitaj: Tero kaj Libero de Ken Loach, Empatio de Ed Antoja, La bruligita urbo de Antoni Ribas, kaj pluraj pliaj. Kongreskonklude estis fotokonkurso kaj aŭkcio por SAT per Esperantaĵoj.
La 92a SAT-Kongreso konsiderinte lastatempan situacion de Katalunio esprimis “zorgon pri la fakto, ke batalo inter du naciismoj povas damaĝi la bazajn homajn rajtojn”, alvokis “solvi la politikajn kaj sociajn problemojn pere de pacaj, liberesprimaj kaj demokratiaj solvoj”, kaj postulis tiucele “la liberigon de la politikaj malliberuloj.” La SAT-flago estis transdonita al Pŝemek Wierzbowksi de la urbo Bjalistoko de Pollando, kiu gastigos La 93an SAT-Kongerson en 2020.

- 제92차 세계무민족성협회(SAT) 대회가 2019년 8월 4일부터 11일까지 바르셀로나에서 열렸다. 이번 대회는 100여 명이 참여하던 예년 대회와 달리 220 명이 참가하였다. 이번 대회의 개회식에서 참가자들은 비극적인 서울 목동 빗물 펌프장 사고로 희생된 노동자들(안종수(KaraAn) 회원의 아드님을 포함하 여)을 기리며 1분간 묵념하였다. 이 점은 대회 선언 문에서도 “어떤 물질적 가치보다 인간의 생명이 우 선이므로, 모든 노동자의 안전을 위하여 사고를 피할 수 있도록 각국 정부와 기업이 주의를 기울일 것을 촉구한다”라는 내용으로 정식화되었다.
대회기간 동안 다양한 토론과 강연, SAT 운영에 관한 모임 등이 열렸다. 필자 또한 “어린이 책 속의 소수자들”이라는 주제로 강의하였고, 남교용(Sonĝo) 회원과 함께 “한반도의 평화”를 주제로 한 토론을 진 행하였다. 사회적으로 흥미로운 주제들을 다룬 토론 과 영화 상영회들이 이어졌으며, 저녁마다 다채로운 콘서트, 연극, 표현의 자유에 관한 인형극 등이 열렸 다. 대회 관광 또한 사회적 성격을 가졌는데, 그 사 례로 30명의 공동체가 자율적으로 운영하는 사회센 터 칸 마스데우를 방문한다든지, 프랑코 파시스트 군 대에 맞선 에스파냐 내전(1936~1939)의 마지막 방 어선과 1968년에 설립된 에스페란토 박물관이 있는 수비라치를 방문한 것이 그러했다.
제92차 SAT 대회는 특히 최근 카탈루냐 지역의 독립 움직임과 관련하여 두 민족주의의 충돌로 인간 의 보편적 기본권 침해 가능성을 우려하며, 사회정치 적 문제들을 평화롭고 민주적으로 해결할 것과 이를 위해 정치범의 석방을 촉구하였다. 대회는 2020년 폴란드 비알리스토크에서 열릴 제93차 SAT 대회 조 직위원회의 Pŝemek Wierzbowksi에게 SAT 깃발이 전달되며 마무리되었다. ♧

Adresse

67 Avenue Gambetta
Paris
75020

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Sennacieca Asocio Tutmonda publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Sennacieca Asocio Tutmonda:

Notre histoire

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Commentaires

Tezo 5 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton. Tezo 4 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 3 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 2 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton! Jen la dua parto de la dek unu tezoj. Por la enkonduko vidu la blogon. Ni publikigos parton ĉiun semajnon. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton, se mi povus afisxi?
http://www.france-palestine.org/Accord-de-gouvernement-en-Israel-derriere-le-Covid-19-l-annexion-et-l-apartheid pierre grollemund : [email protected] Vidu, Roger, tion kion ni ricevas en saint-Etienne de retejo FI (france insoumise) Evidente, la "okcidentaj" registaroj tute ne protestas, ĉar ligitaj ĝis funde kun USONO. Ĝis revido ! Pierre G Pjero deziras al vi bonan tagon = Pierrot vous souhaite une bonne journée !
Mi havas demando: Ĉu SAT estas depago-favora in Germanujo? Ĉu iu scias?
Ĉu vi ne sendas la revuon? Mi ne ricevis 11-12 ankaŭ ne 01-02.
Argentino. Venado Tuerto. La 23-an de novembro de 2018, loka horo 10:00; elstaros strato Jorge (Georgo) Abraham, granda esperantisto, tradukisto, instruisto. Nakiĝis ĉe Sirio, loĝis en Brasilo kaj Argentino. Elsendos laŭ Feisbuko. Interesitoj kontaktu al la nepino ĉeestas en Feisbuko: Elisa Abraham.
someraj E-kursoj: http://gresillon.org/somero