Sennacieca Asocio Tutmonda

Sennacieca Asocio Tutmonda SAT estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj. Ĝi estas asocio, kiu celas faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj Esperanto-Asocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj lingvoteritorioj. "Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado, helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo." (§ 1 de la statutoj)

Mission: Faciligi la translingvajn kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado.

Fonctionnement normal

16/09/2020
Universala Esperanto-Asocio

Centjariĝo de Esperanta Legendo : Eduardo Vivancos

"En Esperantujo oni ofte parolas pri junuloj, sed ni ne forgesu la maljunulojn, kiuj konstruis la movadon kaj komunumon, kiujn ni ĝuas hodiaŭ", skribis antaŭ kelkaj jaroj nia karmemora Mateo Chisolm, el Toronto, pri Eduardo Vivancos (foje esperantigita Vivankos). Eduardo estis honorita pro elstara agado dum la ferma ceremonio de la UK en Seulo 2017. Naskiĝinta en Barcelono la 19-an de septembro 1920, Eduardo Vivancos estas esperantisto ekde la 1930-aj jaroj. Li partoprenis la Hispanan militon (1936-39) kaj eĉ instruis Esperanton al siaj kamaradoj en la fronto. Ĝis antaŭnelonge Eduardo havis mirinde firman memoron kaj senlimajn rakontojn pri la milito kaj la posta ekziliĝo en la koncentrejoj en Francio, antaŭ lia translokiĝo al Toronto en 1954, kie li motoris la lokan movadon dum jardekoj. Venu lerni pri lia eksterordinara vivo kajkunfesti lian centjariĝon kun Javier Alcalde, kiu verkas lian biografion.

Du SATanoj denove instruas esperanton en la libreja kooperativo Unicepe en Oporto, Portugalio: Placo Carlos Alberto, 128...
11/09/2020

Du SATanoj denove instruas esperanton en la libreja kooperativo Unicepe en Oporto, Portugalio: Placo Carlos Alberto, 128 A.

Se iu vizitas la urbon de nun ĝis la 19an de novembro, trovos ilin tie ĉiuĵaŭde (18:00-19:50)!

Komenciĝis nova kurso de esperanto en Unicepe! 😃

02/09/2020

👥 Post mallonga paŭzo aŭguste... kelkaj SATanoj denove kunvenas ĉiusabate rete, je 12:30 UTC+0 por kundividi spertojn el malsamaj landoj pri socia respondo kaj laborkondiĉoj, dum la kronvirusa epidemio. 😷

📹 Oni filmas (tiujn kiuj ne malemas aperi) kaj disponebligas la kunvenojn jutube ĉe: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7w5EDrJN4KeB7wTGLY0UaEfQnJn0nFu&fbclid=IwAR2rIeysjfu1PFjTkaJU_36E0t-jMHeXD-OTmYdej8aIGLUSM9Rks52rsjk

🤝 Se vi restas hejme, sed emas kune pensi pri kiel krei pli solidaran mondon, aperu! Se vi havas sperton pri kiel pli bone organiziĝi dum epidemio, bonvole aperu! Ĉiuj rajtas partopreni, ne nur asocianoj.

Por aliĝi al la kunveno, eblas uzi komputilon aŭ aptelefonon:
💻 Komputilo - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho
📱 Aptelefono - Uzu la ligilon https://meet.jit.si/KontrauIzoligho, instalu la apon Jitsi meet aŭ voku al unu el la numeroj ĉe https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=KontrauIzoligho

Se vi konas homojn kiuj ja ŝatus partopreni kaj ne uzas komputilon aŭ aptelefonon diru ion, ni provos trovi solvon.

03/08/2020
Prelego de Kira Polischuk

La novnorvega: situacio en Norvegio kaj komparo kun Esperanto
Prelego de Kira Polischuk

"La novnorvega: situacio en Norvegio kaj komparo kun Esperanto"

03/08/2020
Prelego de Annie Grente

Por pli bela mondo. Insulo Samos (pri instruado de la greka lingvo al enmigrantoj)
- Prelego de Annie Grente

"Por pli bela mondo. Insulo Samos (pri instruado de la greka lingvo al enmigrantoj)"

03/08/2020
Laborkunsido 4

Laborkunsido 4

Pridiskuto kaj voĉdonado de la Gvidrezolucio kaj Deklaracio de la Kongreso

Pridiskuto kaj voĉdonado de la Gvidrezolucio kaj Deklaracio de la Kongreso

01/08/2020
satesperanto.org

Gvidrezolucio

La 93-a SAT-Kongreso okazinta perinterrete de la 26-a ĝis la 31-a de julio 2020 :

ĝojas pri la abunda partopreno de kongresanoj en la ĉi-jara reta kunveno, kaj instigas ilin laŭeble aliĝi al la venontjara jubilea kongreso en Bjalistoko ;

danke registras la proponojn por venontaj kongresoj en Moskvo (2022), Osako (2023) kaj Bara-do-Garso, brazila Amazonio (2024), kun espero, ke longtempa antaŭplanado helpos utiligi ilin por daŭra vigligo de la tiea SAT-movado ;

konsiderante la sukceson kaj partoprenon de samideanoj el la tuta mondo en ĉi tiu virtuala retkongreso de SAT, proponas, ke la venontaj kongresoj de SAT estu farotaj miksante la ĉeestajn kongresojn kun la virtualaj eblecoj de aktivaj partoprenoj, favore al la integriĝo de la membroj, kiuj ne povas, pro ajnaj kialoj, vojaĝi kaj partopreni en la ĉeestaj jaraj kongresoj kaj kunvenoj de SAT ;

gratulas pro la presado de nova eldono de la Plena Ilustrita Vortaro, tre baldaŭ ekspedota al Esperantaj libroservoj, kaj pri la samtempa enhava ĝisdatigo de la retejo vortaro.net, kun apero tie de aldonaj serĉ-funkcioj ;

alvokas SAT-anojn plifortigi per aliĝo la skipon de Sennaciulo ;

alvokas SAT-anojn spertiĝi pri uzado de la enhavmastruma sistemo de la SAT-retejo ;

salutas la ampleksigon de historiaj tekstokolektoj kiel ekzemple Militrakonto kaj la Esperanta Vikifontaro, konservantaj la historian memoron de SAT kaj ĝenerale de la laborista movado, kaj proponas al SAT-anoj subteni tiujn projektojn ;

salutas la proponon iniciati kunlaboron de portugallingvaj SAT-anoj, eventuale en la formo de LEA ;

alvokas al pli vigla kampanjo por fari SAT pli videbla en sociaj retejoj kaj varbi esperantistojn per utiligo de diversaj rimedoj kaj organizado de aleksteraj eventoj en la interreto ;

kuraĝigas la membrojn utiligi siajn talentojn por vigligi progreseman Esperanto-kulturon per kreado kaj publikigo de kantoj, poezio, grafikaĵoj, filmetoj, kaj aliaj artformoj ;

subtenas la iniciatojn pli aktive varbi progresemajn junajn esperantistojn kaj restarigi la Junulfakon de SAT ;

kuraĝigas siajn membrojn kaj frakciojn daŭrigi la sukceson de la reta SAT-kongreso per regula kaj vigla interŝanĝado de ideoj kaj agadoj en la interreto ;

alvokas por pli efika agado ; SAT rilatu kun eminentaj sciencistoj por plenumi sian klerigan celon ;

alvokas SAT-anojn partopreni per skribaj kontribuoj en Sennaciula dosiero : post/dum la nuna sankrizo ni imagu venontan mondon, tutmondiĝan, sed humanisman kaj medi-protektan ;

bonvenigas la aperon de la libro Veganismo, aparte aktuala en la kunteksto de la kronvirusa pandemio, kaj alvokas al larĝa diskonigo de tiu verko inter la esperantistaro kaj unuavice SAT-anaro ;

bonvenigas la reeldonon de La rajto je Pigro de Paŭlo Lafargo, kunlabore kun Monda Asembleo Socia (MAS), kaj feliĉas pri la libera disponigo en la bitarkivo de plej multaj eldonoj de la iama SAT-broŝurservo ;

kuraĝigas al organizontoj de venontaj SAT-kongresoj okazigi programerojn kun rekta engaĝiĝo kun lokaj popolanoj, ekzemple ekskursoj al sindikatejoj, kamparoj, aŭ ie ajn, kie subpremataj popolanoj loĝas aŭ laboras, kaj ebligi rektan lernadon el ili.

http://satesperanto.org/spip.php?article4655

01/08/2020
satesperanto.org

Deklaracio

La 93-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) okazinte perinterrete de la 26-a ĝis la 31-a de julio 2020 :
 alvokas SAT-anojn kaj progresemajn fortojn jam nun ekserĉi la konkludojn tirendajn el la kronvirusa krizo, cele forturni aktualajn danĝerojn : san-rilatajn, limigon de civitanaj kaj laboristaj rajtoj, pri informiĝo, k.t.p. ;
 solidaras kun homoj de la tuta mondo trafitaj de la pandemio, laŭdas kaj dankas sanlaboristojn kaj ĉiujn, kiuj ebligis daŭrigon de ĉiutaga vivo en la socio pro ilia nemalhavebla kaj senlaca laboro, kaj kondolencas al familioj, kiuj perdis siajn anojn pro la pandemio ;
 fronte al la oftiĝo de zoonozoj, konstatante, ke kapitalismo bezonas plialtigi la konsumon, inkluzive de bestoj, esperas, ke la homaro trovu ekvilibron kiel parto de la naturo, kio postulas drastan malaltiĝon de konsumado de bestodevenaj nutraĵoj ;
 konstatas, ke en la pandemio plej suferas la laborista klaso kaj la loĝantaro de malpli evoluintaj landoj, kaj postulas, ke por solvi la krizon pagu la kapitalista klaso, kiu en la lastaj jaroj akumulis enormajn riĉaĵojn ;
 plie postulas, ke laboristoj estu protektataj en sekuraj laborkondiĉoj por preventi pluan disvastiĝon de la kronviruso, kaj ke rifuĝintoj estu evakuitaj el tro dense loĝataj provizoraj kampadejoj ;
 alvokas al la Monda Organizo pri Sano, landaj registaroj, kaj sciencistoj kaj fakuloj de la tuta mondo pli aktive kunlabori por laŭeble rapide venki la pandemion ;
 apogas feminismon kaj la sociajn kaj politikajn movadojn, kiuj luktas por la rajtoj de virinoj kaj infaninoj, kiuj suferas ekspluatadon, malriĉecon kaj diskriminacion en la tuta mondo ;
 alvokas defendi disigon inter la ŝtato kaj la eklezioj en la tuta mondo ;
 alvokas defendi la liberecon de konscienco kontraŭ ĉiuj dogmoj en la tuta mondo ;
 kondamnas la faŝisman kaj nekompetentan reĝimon de Rodrigo Duterte, prezidento de Filipinoj, kaj subtenas la demokratian movadon en ĝia longdaŭra lukto en tiu lando ;
 subtenas la homrajtan movadon en Hongkongo kaj kontraŭas la novan leĝon pri nacia sekureco de Ĉinio, uzatan por silentigi kritikojn ;
 rilate la alproksimiĝantajn prezidantajn balotojn en Belorusio alvokas la aŭtoritatojn de tiu lando respekti la civitanan rajton de demokrata elekto sen persekutado de la opoziciuloj ;
 proponas, ke SAT aliĝu al la porpaca kampanjo de UEA – lige kun la jubileo de UN ;
 postulas, ke neniu ŝtato en la mondo tenu militajn garnizonojn en aliaj ŝtatoj aŭ intervenu en ili ;
 konstatis, ke 6 miloj da rifuĝintoj estas blokitaj ekde pluraj monatoj en greka insulo Samoso ; kaj alvokas eŭropajn respondeculojn, por ke ili rapide decidu akcepti tiujn rifuĝintojn en siaj landoj.

http://satesperanto.org/spip.php?article4656

31/07/2020
Prelego de Carlo Minnaja

Historia romano en la Esperanto-literaturo

"Historia romano en la Esperanto-literaturo"

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
31/07/2020

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

La interreta versio de la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto #PIV2020 estas ekde hodiaŭ publike alirebla: https://bertilow.com/vortaro.net/
La nova eldono de la PIV estas finfine presita kaj estos baldaŭ mendebla. Legu pri la nova PIV en la blogo de Bertilo Wennergren: https://bertilow.com/bertiloblogo/?p=340

30/07/2020
Laborkunsidoj 3

Laborkunsido 3
Resumo de la laborgrupoj, reelekto de konflikt-komisiono, prezento de kandidatoj por la venonta Plenumkomitato kaj por referendume elektotaj membroj de la Ĝenerala Konsilantaro (2021-2024).

Resumo de la laborgrupoj, reelekto de konflikt-komisiono, prezento de kandidatoj por la venonta Plenumkomitato kaj por referendume elektotaj membroj de la Ĝe...

Adresse

67 Avenue Gambetta
Paris
75020

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Sennacieca Asocio Tutmonda publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Sennacieca Asocio Tutmonda:

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation à but non lucratif à Paris

Voir Toutes

Commentaires

Mi salutas ĉiujn amikege kaj bondeziras pacon kaj prosperon. Malgraŭ la problemoj por la vivado de granda parto de la homaro daŭras, ni ĉiuj, laŭ niaj kapabloj, devas kredi, strebi kaj lukti cele al la solvo de tiuj problemoi. Espereble, multaj el vi ŝatos spekti la videkanton:
Saluton gekaraj! Hodiaŭ en la Virtuala Kongreso de Esperanto mi prezentis mian landon al ĉiuj partoprenantoj. Nun mi invitas vin koni Venezuelon en ĉi tiu virtuala ekskurso 👇
Saluton 👋 Ĉu vi kredas ke mondo sen kontanta mono eblas??
Tezo 8 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 7 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 6 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 5 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton. Tezo 4 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 3 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Tezo 2 Por antaŭaj epizodoj, vidu la blogon. Ne hezitu dividi. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton! Jen la dua parto de la dek unu tezoj. Por la enkonduko vidu la blogon. Ni publikigos parton ĉiun semajnon. #dekunutezoj #11tezoj
Saluton, se mi povus afisxi?