Eak Masseur Thaï

Eak Masseur Thaï Je vous propose des massages! Sur rendez-vous...
(25)

Diplômé de Wat Po à Bangkok, Je vous propose: massage thaï traditionnel, oil massage, foot massage dans le centre Paris (75004) ou à votre domicile. Tarifs : à mon cabinet : Massage thai traditionnel 1h00 : 60.00 €,1h30 : 80.00 € ou 2h : 100.00 € Massage aux huiles essentielles 1h00 : 70.00 €,1h30 : 90.00 € ou 2h : 120.00 € Massage des pieds 45 mn : 45 € et 1h00 : 50.00 € Tarifs : à domicile : Massage thai traditionnel 1h00 : 70.00 €,1h30 : 90.00 € ou 2h : 120.00 € Massage aux huiles essentielles 1h00 : 90.00 €,1h30 : 110.00 € ou 2h : 140.00 € Massage des pieds 1h00 : 65.00 € Je suis installé au centre de Paris et je me déplace sur le lieu de votre choix. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mon cabinet de massage rouvre aujourd’hui 12 Mai. Du plaisir à vous retrouver. Masques et gel hydroalcoolique seront aus...
12/05/2020

Mon cabinet de massage rouvre aujourd’hui 12 Mai. Du plaisir à vous retrouver. Masques et gel hydroalcoolique seront aussi à votre disposition.

Photos from Eak Masseur Thaï's post
16/04/2020

Photos from Eak Masseur Thaï's post

Timeline Photos
05/04/2020

Timeline Photos

Timeline Photos
19/03/2020

Timeline Photos

Le salon est fermé ! ร้านปิดนะครับช่วงนี้😷😷😷
18/03/2020

Le salon est fermé ! ร้านปิดนะครับช่วงนี้😷😷😷

Je vous protège...
10/03/2020

Je vous protège...

Bonjour,
27/02/2020

Bonjour,

27/02/2020

Bienvenu découvrez mon cabinet massage bien-être au centre Paris 4 Ème...
www.eakmasseurthai.com
Sur rendez-vous 24h par avance !

Après la journée de massage thaï à UNESCO paris...
24/02/2020

Après la journée de massage thaï à UNESCO paris...

การสาธิตนวดไทย ที่ UNESCO Paris โดยมีร้านนวดต่างๆในกรุงปารีสเข้าร่วมในครั้งนี้
20/02/2020

การสาธิตนวดไทย ที่ UNESCO Paris
โดยมีร้านนวดต่างๆในกรุงปารีสเข้าร่วมในครั้งนี้

Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
29/01/2020

Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนวดไทย และร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้หารือคือแผนการจัดตั้งสมาคมร้านนวดไทยในฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมีเวทีเพื่อการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วมผลักดันประเด็นในการส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจการนวดไทยในฝรั่งเศส

สืบเนื่องจากผลการหารือดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีขอเชิญผู้ประกอบการร้านนวดไทยที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดตั้งสมาคมร้านนวดไทยในฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (18 rue Albéric Magnard, 75016 Paris) โดยขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม แจ้งความประสงค์ไปที่ [email protected] โดยขอความกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อร้าน และจำนวนผู้เข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2563

Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
23/01/2020

Royal Thai Embassy - Paris, France - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดไทยในกรุงปารีส ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 เนื่องในโอกาสที่ “นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การยูเนสโก นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีขอเชิญผู้ประกอบการร้านนวดไทยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 และสนใจจะเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการส่งเสริมนวดไทย เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราขทูต (8 rue Greuze 75116 Paris) โดยขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม แจ้งความประสงค์โดยคอมเม้นท์ไว้ใต้โพสต์นี้ หรือแจ้งการเข้าร่วมไปที่ [email protected] (ขอความกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และชื่อร้าน) ภายในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 และขอขอบคุณเสียงตอบรับและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ประกอบการที่แสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้

Après un mois de vacances en Thaïlande! Le salon est ouvert aujourd’hui😁😁😁
15/01/2020

Après un mois de vacances en Thaïlande! Le salon est ouvert aujourd’hui😁😁😁

Foot massage in Bangkok😜😝😛
28/12/2019

Foot massage in Bangkok😜😝😛

Timeline Photos
25/12/2019

Timeline Photos

18/11/2019
Thai PBS

Technique pour détendre le cou.

คอเคล็ด คอตึง บรรเทาได้ด้วยการกดจุดสะท้อนฝ่ามือด้วยตัวเอง มาเรียนรู้วิธีกดจุดมือกับ อ.พีระ อธิปธรรมวารี แพทย์แผนไทยกันค่ะ ชมคลิปเต็มได้ที่ #คนสู้โรค http://program.thaipbs.or.th/watch/0qhNFs #ThaiPBS

04/10/2019
Nouvelle table arrive 🤗😊😁
20/06/2019

Nouvelle table arrive 🤗😊😁

Eak Masseur Thaï's cover photo
20/05/2019

Eak Masseur Thaï's cover photo

Timeline Photos
04/03/2019

Timeline Photos

Jardin du Palais-Royal
14/02/2019

Jardin du Palais-Royal

Timeline Photos
14/02/2019

Timeline Photos

13/02/2019
Timeline Photos
12/02/2019

Timeline Photos

12/02/2019
Timeline Photos
06/02/2019

Timeline Photos

Eak Masseur Thaï's cover photo
31/01/2019

Eak Masseur Thaï's cover photo

27/01/2019
27/01/2019

Foot massage

25/01/2019
Masseur-pro

Masseur-pro

😁🙏🧘🏻‍♂️🙌Super échange pour bien commencer la journée avec Eak Masseur Thaï thaï vs thaiyoga massage #masseur #masseurproparis18 #eak #training #thaiyogamassage#paris

25/01/2019

Pratique le massage thaï traditionnel

Timeline Photos
25/01/2019

Timeline Photos

Adresse

23 Rue Sainte Croix De La Bretonnerie
Paris
75004

Heures d'ouverture

Lundi 11:00 - 21:30
Mardi 11:00 - 21:30
Mercredi 11:00 - 21:30
Jeudi 11:00 - 21:30
Vendredi 11:00 - 21:30
Samedi 10:00 - 23:00
Dimanche 11:00 - 21:30

Téléphone

0664977624

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Eak Masseur Thaï publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Eak Masseur Thaï:

Vidéos

Our Story

Diplômé Je vous propose: massage thaï traditionnel, oil massage, foot massage dans le centre Paris (75004) Tarifs : à mon cabinet : Massage thai traditionnel 1h00 : 60.00 €,1h30 : 80.00 € ou 2h : 100.00 € Massage aux huiles essentielles 1h00 : 70.00 €,1h30 : 90.00 € ou 2h : 120.00 € Massage des pieds 45 mn : 45 € et 1h00 : 50.00 € Je suis installé au centre de Paris. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres organisations à but non lucratifss à Paris

Voir Toutes