Tanora Malagasy Vonona Extérieur - TGV.E.

Tanora Malagasy Vonona Extérieur - TGV.E. Le Tanora malaGasy Vonona Extérieur (TGV-E)
est la seule et unique entité qui représente toutes les forces vives qui soutiennent le Président de la République de Madagascar dans ses actions et dans la réalisation de ses projets depuis l'étranger.

Le TGV - E est également une structure d'appui du par parti T.G.V., le parti politique fondé par son Excellence M. Andry RAJOELINA.

Fonctionnement normal

18/04/2021

Ireo toerana mivarotra "oxygène" :

🔸1) MEDICAL INTERNATIONAL

- Tél : 020 22 332 62 / 034 07 159 31
- Adresse : Immeuble TANA 2000, 2ème étage Ankorondrano

🔸2) NATURE FIRM

- Tél : 033 09 753 73 / 033 81 111 32
- Adresse : Lot IV A 7 bis AK Ambodivonkely Ambohimanarina

🔸3) AIR LIQUIDE GRANDE INDUSTRIE MADAGASCAR

- Tél : 020 23 225 06
- Adresse : Route du Pape Anosivavaka Ambohimanarina
(raha manana "bouteille d'oxygène" ny mpanjifa)

🔸4) EO2LE

- Tél : 020 22 670 82 / 032 07 137 00 /
032 07 137 52
- Adresse : Lot IVO 222 Ankorondrano
(raha manana "bouteille d'oxygène" ny mpanjifa)

🔸5) PHARMADIFF

- Tél : 020 22 653 17
- Adresse : Lot IV5 17 Antanimena

🔸6) Tsik Medical

- Tél : 034 14 499 32
- Adresse : Avaratr'Ankatso

🔸7) Respimed MG

- Tél : 033 76 085 72 / 034 32 252 02
- Adresse : en ligne

🔸8) Selfcare MDG

- Tél : 034 70 350 12
- Adresse : en ligne
----------------------------------------

⭕Ireo toerana fanaovana "recharge oxygène" :

🔹1) Andavamamba (akaiky ny Shell)

- Tél : 034 85 279 91

🔹2) Fasan'i Karana (en face SOPROMER)

- Tél : 034 94 648 93
( NADIKA)

Ny taona 2021 dia taonan’ny asaFanarenana !(kabarin’ny Filoha 31/12/20)   Andry RajoelinaNy fandravana dia atao ao anaty...
25/02/2021

Ny taona 2021 dia taonan’ny asa
Fanarenana !
(kabarin’ny Filoha 31/12/20) Andry Rajoelina

Ny fandravana dia atao ao anaty korontana.
Ny fananganana kosa dia atao ao anaty filaminanana .

Tsy ho variana isika fa hiasa andro aman’alina hanatratrarana izay tanjona napetraka satria rehefa napetraka ny fanamby dia tsy maintsy tanterahina.

Rijason Fenohery
Rajoelina Andry
Manohana an'i President Andry Rajoelina
Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina
Tanora Miaraka amin'i Andry Rajoelina
PRM Andry Rajoelina - Rencontre avec la Diaspora - Unesco
CSANR ღ•• Club des Supporters Andry Nirina Rajoelina ••ღ
Squad Rajoelina

#Andry_Rajoelina
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#TGV #TGV_E
#malagasy
#malagasyenfrance
#Afrique
#politique

Ny taona 2021 dia taonan’ny asa
Fanarenana !
(kabarin’ny Filoha 31/12/20) Andry Rajoelina

Ny fandravana dia atao ao anaty korontana.
Ny fananganana kosa dia atao ao anaty filaminanana .

Tsy ho variana isika fa hiasa andro aman’alina hanatratrarana izay tanjona napetraka satria rehefa napetraka ny fanamby dia tsy maintsy tanterahina.

Rijason Fenohery
Rajoelina Andry
Manohana an'i President Andry Rajoelina
Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina
Tanora Miaraka amin'i Andry Rajoelina
PRM Andry Rajoelina - Rencontre avec la Diaspora - Unesco
CSANR ღ•• Club des Supporters Andry Nirina Rajoelina ••ღ
Squad Rajoelina

#Andry_Rajoelina
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#TGV #TGV_E
#malagasy
#malagasyenfrance
#Afrique
#politique

" NY TANORA MALAGASY VONONA EXTÉRIEUR ( TGV-E ) DIA MANOHANA HATRANY NY ASA FAMPANDROSOANA NY TANINDRAZANA IZAY TARIHIN'...
07/02/2021

" NY TANORA MALAGASY VONONA EXTÉRIEUR ( TGV-E ) DIA MANOHANA HATRANY NY ASA FAMPANDROSOANA NY TANINDRAZANA IZAY TARIHIN'NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA.
MANKAHERY AZY HATRANY AMIN'IZANY ADIDY MASINA IZANY".
== NY BIRAO FOIBE FRANTSA."===

#AndryRajoelina
#tanoramalagasyvonona
#Malagasy
#Madagasikara
#AmbassadedeMadagscarFrance

" NY TANORA MALAGASY VONONA EXTÉRIEUR ( TGV-E ) DIA MANOHANA HATRANY NY ASA FAMPANDROSOANA NY TANINDRAZANA IZAY TARIHIN'NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA.
MANKAHERY AZY HATRANY AMIN'IZANY ADIDY MASINA IZANY".
== NY BIRAO FOIBE FRANTSA."===

#AndryRajoelina
#tanoramalagasyvonona
#Malagasy
#Madagasikara
#AmbassadedeMadagscarFrance

01/01/2021

Mirary taom-baovao sambatra ho an'ny malagasy tsy ankanavaka ny TGVE miaraka amin'ny Filoha Andry RAJOELINA !!
#AndryRAJOELINA
#Malagasy
#Madagascar
#MalagasyenFrance
#tanoramalagasyvonona

31/12/2020

Ny Tanora malaGasy Vonona Extérieur dia Miarahaba antsika Tratry ny taona 2021.

Ho Taona mitondra Fanantenana sy Rivo-baovao ho antsika ity taona ity!

25/12/2020

Ny TGV EXTERIEUR dia mirary soa sy fanambinana ho antsika rehetra amin'izay asaramanitry ny Noely izay.

Ny fiadanana ho amintsika mandrakariva.

Dawidson
Président du TGV - Extérieur

Mampiroborobo ny indostria isika mba hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Ozinina efatra izao no nisokatra tao ana...
18/11/2020

Mampiroborobo ny indostria isika mba hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Ozinina efatra izao no nisokatra tao anatin’ny
herintaona ary ho avo roa henin’izany ny tanjona amin’ny 2021. Mandray anjara eo anilan’ny mpandraharaha tsy miankina ny fanjakana ary mandrisika sy manampy azy ireo hampiasa vola eto an-toerana ho tombontsoan’ny firenena sy ny mponina.

(Fitokanana ny ozinina LMOI Toamasina)
#LMOI
#velirano
#Andry_Rajoelina
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Malagasy
#madagascar
#Afrique

"... Isika rehetra miara-mirona manohana ny BAREA, reharehantsika!!!!Andry RAJOELINA #tanoramalagasyvononaexterieur#Andr...
17/11/2020

"... Isika rehetra miara-mirona manohana ny BAREA, reharehantsika!!!!
Andry RAJOELINA

#tanoramalagasyvononaexterieur
#Andry_Rajoelina
#Malagasy
#madagascar
#Afrique
#Barea

"...Ny zavatra rehetra ilain'ny malagasy dia tsara raha vokarina eto an-toerana avokoa..."Andry RAJOELINA #Velirano#tano...
17/11/2020

"...Ny zavatra rehetra ilain'ny malagasy dia tsara raha vokarina eto an-toerana avokoa..."
Andry RAJOELINA

#Velirano
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Andry_Rajoelina
#Malagasy
#Madagascar

"...Tsy fampielezan-kevitra fa fampielezan'asa"Andry Rajoelina#tanoramalagasyvononaexterieur#Velirano#Malagasy#Madagasca...
15/11/2020

"...Tsy fampielezan-kevitra fa fampielezan'asa"
Andry Rajoelina

#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#Malagasy
#Madagascar
#Andry_Rajoelina
#politique

Maro ireo asa natao sy mbola ho atomboka ato ho ato, hitondràna ny fampandrosoana haingana sy maharitra .« Ireo kiana sy...
13/11/2020

Maro ireo asa natao sy mbola ho atomboka ato ho ato, hitondràna ny fampandrosoana haingana sy maharitra .

« Ireo kiana sy tsikera dia ho valiana asa mivaingana
sy fampandrosoana mahery vaika »
Andry Rajoelina

#Velirano
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#malagasy

Miara mahita eto isika rehetra fa ireo velirano rehetra dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa.« Tsy hiady irery ianao , ar...
12/11/2020

Miara mahita eto isika rehetra fa ireo velirano rehetra dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa.

« Tsy hiady irery ianao , ary ny vina rehetra tsy maintsy tanterahiko »

Andry Rajoelina

#Velirano
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Madagascar
#malagasy

"Raha izaho dia irery , fa raha isika rehetra no miaraka hampandroso ity Madagascar ity dia ho tonga lavitra isika"Andry...
11/11/2020

"Raha izaho dia irery , fa raha isika rehetra no miaraka hampandroso ity Madagascar ity dia ho tonga lavitra isika"
Andry Rajoelina

#Velirano
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Madagascar
#malagasy

Mankasitraka sy mankatelina tanteraka ny Filoha hajaina Andriamatoa Andry RAJOELINA sy ny fitondram-panjakana izay tarih...
07/11/2020

Mankasitraka sy mankatelina tanteraka ny Filoha hajaina Andriamatoa Andry RAJOELINA sy ny fitondram-panjakana izay tarihiny!
Ny sary sy ny asa vita no aleo hilaza ny tohiny!

Remerciements et reconnaissance à son Excellence Monsieur Le Président de la République de Madagascar Andry RAJOELINA ainsi qu'à son gouvernement!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

#Andry_Rajoelina
#Velirano
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Afrique
#malagasy
#tourisme
#Antananarivo

...GASIKARA!!Tanindrazantsika, Reharehatsika, Harenatsika...MADAGASCAR!Notre patrie, notre richesse, notre fierté....#Ma...
02/11/2020

...GASIKARA!!
Tanindrazantsika, Reharehatsika, Harenatsika...

MADAGASCAR!
Notre patrie, notre richesse, notre fierté....

#Madagascar
#Andry_Rajoelina
#tanoramalagasyvononaexterieur
#malagasyenfrance
#Velirano
#malagasy
#Afrique
#tourisme

.....Madagascar se lève !!!#Andry_Rajoelina#Madagascar#tanoramalagasyvononaexterieur#Velirano#TGV#malagasy#malagasyenfra...
02/11/2020

.....Madagascar se lève !!!

#Andry_Rajoelina
#Madagascar
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#TGV
#malagasy
#malagasyenfrance
#Afrique
#politique

Vonona mandrakariva ny hitafa mivantana amin'ny vahoaka ny Filoha Andry RAJOELINA !"...Mila tanterahina haingana ny veli...
02/11/2020

Vonona mandrakariva ny hitafa mivantana amin'ny vahoaka ny Filoha Andry RAJOELINA !
"...Mila tanterahina haingana ny velirano rehetra natao tamin'ny vahoaka"
Andry RAJOELINA

#Andry_Rajoelina
ANDRY RAJOELINA - Groupe Ofisialy
#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#tanora
#TGV
#malagasy

Mpanangana aho Tanora Malagasy Vonona - Extérieur
16/10/2020

Mpanangana aho
Tanora Malagasy Vonona - Extérieur

10/10/2020

Ao anatin'ny olana dia tsy maintsy mikaroka sy mitondra vaha olana

Ny fanamby rehetra dia tanterahana ao anaty :
- FINOANA
- FIKIRIZANA
- FITIAVANA

FINOANA NY HARENAN' i madagascar sy ny fahaiza-manaon'ny malagasy

FIKIRIZANA ao anatin'ny asa fampandrosoana rehetra

FITIAVAN-tanindrazana izay entina mampandroso ny firenena

Mandroso hatrany Isika ary tsy milavo lefona
- Mijery lavitra
- Miasa tsara
- Miasa haingana

Président Andry Rajoelina
Rajoelina Andry

#tanoramalagasyvononaexterieur
#Velirano
#TGV
#tanora #Malagasy #paris #france #Madagascar
#isikarehetramandresy
#COVID #COVID19 #coronavirus #restezchezvous

27/09/2020

« Fa ny fitiavana no lehibe indrindra »
Mirary alahady mafinaritra !!!!!

#tanora #tanoramalagasyvonona
#TGV-E #Paris #france
#RestezChezVous
#COVID
#isikarehetramandresy
#coronavirus
#Velirano

Andry Rajoelina

Ny fahaizana mijery Cyble dia maneho fahatratrarana tanjona tsy tratry ny hafa.Ny fomba fitifirana dia mamaritra raha ho...
03/09/2020

Ny fahaizana mijery Cyble dia maneho fahatratrarana tanjona tsy tratry ny hafa.
Ny fomba fitifirana dia mamaritra raha ho tratra ny tanjona.

« Tsy hiady irery ianao ary ny vina rehetra tsy maintsy ho tanterahiko »

Andry Rajoelina
Rajoelina Andry
#tanora #tanoramalagasyvonona
#TGV-E #Paris #france
#RestezChezVous
#COVID
#isikarehetramandresy
#coronavirus
#Velirano

👉Mifehy ny valan'aretina Covid-19👉Manangana sy Mamatsy fitaovana ho an'ireo hopitaly.👉Maneho ny fangaraharana eo amin'ny...
31/08/2020

👉Mifehy ny valan'aretina Covid-19
👉Manangana sy Mamatsy fitaovana ho an'ireo hopitaly.
👉Maneho ny fangaraharana eo amin'ny fitantanam-bola
👉Manampy ireo mpiray tanindrazana
👉Ary mbola mahavita manangana sy manorina foto-drafitrasa maro.

Rajoelina Andry
Andry Rajoelina
#tanora #tanoramalagasyvonona
#TGV-E #Paris #france
#RestezChezVous
#COVID
#isikarehetramandresy
#coronavirus

Le président Andry Rajoelina  dans le 5 Top des présidents africainsLa chaîne  » BeninWebTV  » vient de publier un artic...
27/08/2020

Le président Andry Rajoelina dans le 5 Top des présidents africains

La chaîne » BeninWebTV » vient de publier un article d’un sondage sur le Top 5 des chefs d’Etat qui ont brillé par leurs prises de décisions en Afrique, en termes de développement, mais aussi pendant la gestion de la pandémie du Covid-19.
« Les 5 meilleurs chefs d’Etat africains qui font la fierté du Continent, par leurs actions «

Président Rajoelina Andry
Voasokajy ao anatin'ny filoham-panjakana 5 Mendrika eto Afrika amin'ny fanatontosana ny Asa fampandrosoana sy fikaroham-bahaolana ny filoha Andry Rajoelina.
Reharehantsika eto Madagasikara izany
Tsy izahay no mamorona fa mizara kosa ny vaovaon’ny chaîne BeninWebTv

https://beninwebtv.com/2020/04/les-5-meilleurs-chefs-detat-africains-qui-font-la-fierte-du-continent-par-leurs-actions/

09/08/2020
Présidence de la République de Madagascar
09/08/2020

Présidence de la République de Madagascar

Araka ny fampanantenana nataon'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tonga androany 9 aogositra 2020 teny amin'ny seranam-piaramanidina Bani Ivato
ny fiaramanidina nitondra ny andiany voalohany amin'ireo "concentrateurs d'oxygène" sy ireo "lunettes nasales à oxygène". Fitaovana natokana hitsaboana ireo mararin'ny covid-19 manana olana eo amin'ny taova-pisefoana. " Ho tsinjaraina avy hatrany manerana ireo faritra ahitana ny valan'aretina ireto fitaovana ireto ", hoy ny Filoha Andry Rajoelina teo am-pandraisana izany teny Ivato. Ny tanjona hoy izy dia ny mba tsy hisy intsony ireo aina hafoy noho tsy fahampian'ny fitaovana hitsaboana ireo mararin'izao valan'aretina izao.

Tanora malaGasy Vonona - Océan Indien en #FORCEMadagascar est une terre pleine d’avenir, et que son peuple mérite un ave...
08/08/2020

Tanora malaGasy Vonona - Océan Indien en #FORCE

Madagascar est une terre pleine d’avenir, et que son peuple mérite un avenir meilleur. Et c’est ensemble que nous allons rendre possible l’Emergence de Madagascar. Isika rehetra hanavotra an'i MADAGASIKARA

#IsikaRehetraMandresy
#Ny #CoronaVirus
#TanoramalaGasyVonona
#ANR #AndryRajoelina
#TGV-OI

Ry Malagasy namako,ry Malagasy havako,eo anilanao mandrakariva aho!#IsikaRehetraMandresy#Ny #CoronaVirus#TanoramalaGasyV...
08/08/2020

Ry Malagasy namako,
ry Malagasy havako,
eo anilanao mandrakariva aho!

#IsikaRehetraMandresy
#Ny #CoronaVirus
#TanoramalaGasyVonona
#ANR #AndryRajoelina

05/08/2020

✔️ Wera wera arahan’asa
✔️ Fankasitrahana ny filoha Rajoelina Andry

➡️ Mbola mitohy hatrany ny fizaràna ... #tohana
Vary ,menaka,voamaina, ronono, sira, CVO...

#restezchezvous
#COVID
#TGV-E
Squad Rajoelina
Mialy Rajoelina

Avec François-Lévy Dawidson Chrystine Ramanakavana Andriantsoa Fifaliana Stanley Watts Rangers Rojo Raza Aina Faly Andriam Eric Hobialy Holiniaina Ramilijaona Andriantsiva Espace Temps

Andry Rajoelina
04/08/2020

Andry Rajoelina

Tsy diso anjara amin'ny hetsika sosialim-bahoaka ihany koa ny distrikan’Atsimondrano. Ho fanombohana dia tokantrano miisa 1000 no nisitraka izany androany teto Itaosy. Izao tolo-tanana hoan'ny vahoakan'Atsimondrano izao dia haharitra folo andro ka hotanterahana manerana ireo fokontany rehetra. Tokantrano manodidina ny 3000 isan’andro no hisitraka ny fanampiana ka tsy hisy hatao anjorom-bala amin'izany.

Reko ny fitarainan’ireo mponina momba ny ataon’ny filoham-pokontany sasan-tsasany. Tsy azo ekena ny kiantranoantrano sy ny kolikoly ary ny fanodikodinana ireo fanampiana koa ho faizina mafy ireo izay tratra manao izany.

Ho namanareo hatrany @ fotoan-tsarotra izahay#tohanaAndry RajoelinaRajoelina Andry#restezchezvous#COVID#TGV
04/08/2020

Ho namanareo hatrany @ fotoan-tsarotra izahay

#tohana
Andry Rajoelina
Rajoelina Andry
#restezchezvous
#COVID
#TGV

Adresse

56 Bouvelard De La Villette
Paris
75019

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Tanora Malagasy Vonona Extérieur - TGV.E. publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Tanora Malagasy Vonona Extérieur - TGV.E.:

Vidéos

La naissance du Parti politique Tanora malaGasy Vonona - TGV

En Novembre 2007, l'association Tanora malaGasy Vonona - TGV (traduction : Jeunes Malgaches prêts) a été créée dans le cadre de l'élection communale pour la ville d'Antananarivo par le candidat Andry Nirina Rajoelina.

L'association agit dans le domaine de la politique, l'action sociale, culturelle et éducative. Elle a pour but l’accompagnement social et éducatif de jeunes, elle vise à favoriser leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens actif critiques responsables et solidaires. Elle réalise son objet notamment à travers des actions de volontariat au bénéfice de la collectivité, de formation et de soutien de projet individuel, s’inscrivant dans des processus d’insertion sociale et/ou professionnelle. Elle peut également offrir aux jeunes un soutien social individualisé.

Soutien

au Président de la République de Madagascar Andry Nirina Rajoelina, et ses projets pour le développement du pays. Soutient et support à la concrétisation de l'Initiative pour l’Émergence de Madagascar.

Organisations à But Non Lucratifss á proximité


Autres Organisation à but non lucratif à Paris

Voir Toutes

Commentaires

Tsiaraka NY tanjon'ny mpitondra fanjakana ny fanatanterahan'ny tomponandraikitra ny fizarana fanomezana na [email protected] na @ fokontany.
Tsara nyfitondra an'Atoa président f zereo m'y n'y aty anivon'ny fokontany e
mbol matoky anao izahay pdt Andry niriana Rajoelina ,ar mankahery anao
Tena bola tsy nahazo e
Miandry ny anjaranay izahay aty atsimondrano Président , mankasitraka foana eh !
TGV .EMPINAMANA ISIKA,MADAGASIKARA TSY MAINTSY MANDROSO SY TAFITA
Mahereza mitolona ho fahombiazan'ny Firenena !
MANKASITRAKA @ FAHAVONONANA HAMPANDROSO AN'NY MADAGASIKARA